GoalSeek-HedefAra ÖrnekleriHedef Arama (GoalSeek), benzetim çözümleme (benzetim çözümlemesi: Hücrelerdeki değerleri, yapılan değişikliklerin çalışma sayfası üzerindeki formüllerin sonuçlarını ne şekilde etkilediğini görmek için değiştirme işlemi. Örneğin, ödemelerin miktarını belirlemek için bir amortisman tablosunda kullanılan faiz oranını değiştirme.) araçları da denilen bir komut takımının bir parçasıdır. Tek bir formülün (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) istenilen sonucunu bildiğiniz halde sonucu belirlemek için formülün gereksinim duyduğu giriş değerini bilmiyorsanız, Araçlar menüsünden Hedef Arama'yı tıklattığınızda kullanılabilir duruma gelen Hedef Ara'yı kullanabilirsiniz. Hedef aranırken (hedef arama: Bir hücre için belirli bir değeri, başka bir hücrenin değerini ayarlayarak bulma yöntemi. Hedef arama yaparken Excel belirttiğiniz bir hücrenin değerini, o hücreye bağımlı olan formül istediğiniz sonucu döndürene dek değiştirir.), Microsoft Excel belirli bir hücredeki değeri, bu hücreye bağlı bir formül istediğiniz sonucu verinceye kadar değiştirir.