• Ürünler alanında, yazılımsal bazı geliştirmelere bağlı sorunlar yaşanmaktadır. Çözüm için çalışmalarımız sürmekte olup, acilen almak istediğiniz ürün varsa, buraya tıklayarak Whatsapp hattımız üzerinden bizle iletişime geçebilirsiniz.

Bordro Hesaplama V2024.1

Excel ile hazırlanan EN KAPSAMLI ve hiç bir yerde bulamayacağınız maaş hesaplama dosyası.
Bordro Hesaplama
Bordro Hesaplama, Excel formülleri hazırlanan ve bugüne kadar en işlevsel, en kapsamlı maaş hesaplamasını yapan özel bir üründür.

Genel Bakış Özellikleri Mutlaka Okuyun Yayınlar (5) Yorumlar (1)

Bordro Hesaplama, Excel formülleri hazırlanan ve bugüne kadar en işlevsel, en kapsamlı maaş hesaplamasını yapan özel bir üründür.

Maliyet Tablosu


Bu dosya, tamamen Excel işlevleri ile hazırlanan ve güçlü hesaplamaları ile bir çalışanın maaş hesaplamasını yapmaktadır. Dosyada hesaplanan detaylar şu şekildedir:
 • Entegre edilmiş en son mevzuata uygun yasal parametreler tanımlanmaktadır. (sistem yöneticisi tarafından)
 • Yılın tüm aylarına ait bordroları tek tek veya toplu olarak hesaplamaktadır.
 • Aylık temel ücret, hesaplama şekli (brüt veya net), çalışma günü, SGK statüsü (normal veya emekli), engelli durumu belirlenmektedir.
 • BES Kesintisi hesaplamaktadır.
 • Önceki aydan devreden SGK matrahını ve hesaplama öncesi yıllık toplam G.V. matrahını belirlemektedir.
 • SGK tavanını aşan primlendirilemeyen ek kazançların, iki ay süre ile, tavan altında kalan SGK matrahına eklenerek primlendirilmektedir.
 • Beş farklı fazla mesai tanımlayabilme ve oranlarını belirleyebilme; aylık olarak fazla mesai saatlerini girerek bordroda hesaplanmaktadır.
 • Aile yardımı, çocuk yardımı ve yemek yardımını yasal mevzuattaki muafiyetlere göre hesaplanmaktadır.
 • On adet ek ödeme tanımlayabilme, yasal kesintilerini ve hesap şeklini (brüt veya net) belirlemektedir.
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplayabilme; otomatik olarak bordroya aktarmaktadır.
 • Beş adet ek kesinti tanımlanmaktadır.
 • Özel sağlık sigortası ve hayat sigortası aylık primlerine göre G.V. indirimlerini hesaplamaktadır.
 • Aylık detaylı ve özet bordro tabloları listelenmektedir.
 • Yıllık maliyet tablosu gösterilmektedir.

Bordro Hesaplama Detayları​

Dosya, toplam 23 sayfadan oluşmaktadır. Bazı sayfaların erişimi engellenmiştir. Lakin, dosyanın satın alınması, bu engelin kaldırılmasını sağlamaz. Eğer, illa limitsiz haline sahip olmak isterseniz, bunun için tarafımızla iletişim kurabilirsiniz. Böylece, yapılan uyarılar kapsamında detayların anlatımına geçelim.

Bordro Parametreleri​

Hesaplama Parametreleri


Dosyanın tüm hesaplama algoritması, parametreler sayfasındaki tanımlamalar üzerinden çalışmaktadır. Buradaki parametreler, sistem yöneticisi tarafından yasal olarak açıklanan değerler ile tanımlanmaktadır. Dosyayı satın alan kullanıcılar bu alana erişemezler. Parametrelerin özelleştirilmesi için “Özel Destek” talebinde bulunabilirsiniz.

Parametre Tanımlamaları


Parametrelerde, sadece üstte görülen alan açık bırakılmıştır. Bu alan, kullanıcıların gerekli olan seçenekleri değiştirmelerine imkan sağlamaktadır.

Bordro Hesaplama – Ücret Tanımlama​

Ücret Tanımlama


Bu sayfada, maaş hesaplaması için temel özelliklerin tanımlanması gerekmektedir. Bunlar:
 • Ücret tanımı,
 • Hesap Şekli (Net ya da Brüt),
 • Puantaj Gün Sayısı,
 • SGK Statüsü (Normal, Emekli),
 • BES Durumu (Var/Yok)
 • Engelli Durumu (I, II, III. Derece ya da Normal)
 • 2 Önceki Aydan Devreden SGK Matrahı,
 • 1 Önceki Aydan Devreden SGK Matrahı,
 • Önceki Aydan Devreden Yıllık Toplam GV Matrahı,
 • Önceki Aydan Devreden Yıllık Toplam AÜ GV Matrahı
Üstteki tanımlamalar, temel maaş hesaplaması için mutlaka elzemdir. Eğer, hesaplamaların doğru yapılması isteniliyorsa, tanımlarında doğru yapılması gerekmektedir. Böylece, sistemin temel maaş hesaplaması tanımlanmaktadır.

Fazla Mesailer​

Fazla Mesai Tanımlama


Maaş hesaplamasına ilave olarak, ilk hesaplama seçeneği mesai hesabıdır. Toplam 5 ayrı mesai oranı tanımlanan dosyada, ücret türüne göre mesai hesabı kolayca yapılmaktadır. Ayrıca, tablonun başında bilgi amaçlı, Aylık Temel Ücret, Aylık Saat ve Saatlik Temel Ücret yazılmaktadır.

Sosyal Yardımlar​

Sosyal Yardım Tanımlama


Bordro Hesaplama dosyamızda, fazla mesai hesaplamalarından sonra Sosyal Yardımlar seçenekleri de sunulmaktadır. Bu yardımlar şu şekildedir:
 • Aile Yardımı (Net/Brüt seçenekli),
 • Çocuk Yardımı,
  • 0 – 6 Yaş,
  • 6 Yaş üstü
 • Yemek Yardımı
  • Net/Brüt seçenekli,
  • Damga Vergisi muafiyet seçenekli
Böylece, sosyal yardımlar alanında 3 ayrı yardım türünün hesaplanması yapılmaktadır. Buradaki hesaplamalarda, hem SGK hem de vergi istisnasları dikkate alınmaktadır.

Ek Ödemeler​

Ek Ödeme Tanımlama


Maaş hesaplamasında en önemli detayların başında, ücrete ilave yan haklar gelmektedir. Dosyamızda da, 10 ayrı ek ödeme tanımlaması yapma seçeneği bulunmaktadır. Böylece, 10 ayrı ek ödemenin;
 • Net / Brüt tanımı,
 • SGK vergilerine tabi olup olmadığı,
 • Gelir vergisine tabi olup olmadığı,
 • Damga vergisine tabi olup olmadığı
yönetilmektedir. İlave olarak, aynı sayfada Kıdem ve İhbar Tazminatları alanları da bulunmaktadır. Ayrıca, kıdem ve ihbar tazminatlarınızı hesaplayacağınız sayfada bulunmaktadır.

Bordro Hesaplama – Ek Kesintiler​

Ek Kesinti Tanımlama


Dosyamız, genel olarak işverenlerin maliyet hesaplarına yönelik tasarlanmıştır. Ancak, çalışanlar da tüm maaşlarının doğruluğunu takip edebilmek için dosyamızı kullanabilirler. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, dosyamıza Ek Kesintiler seçeneği de ekledik. Böylece, ek kesintiler sayfasında 5 ayrı kesinti tanımlaması yapılmaktadır. Kolayca, maaşlarınızdaki kesintileri bu sayfalarda tanımlayabilirsiniz.

Özel Sigorta Primleri​

Özel Sigorta Tanımlama


Maaş hesaplamasının, en üst düzey ve hesaplanması en zor olan seçeneği özel sigorta primleridir. Bordro Hesaplama dosyamız;
 • Özel Sağlık Sigortası (İşçi / İşveren seçenekli),
 • Hayat Sigortası (İşçi / İşveren seçenekli)
hesaplamalarına sahip olarak hazırlanmıştır. Her iki vergi türünün de, yasal muafiyetleri doğru bir şekilde uygulanmaktadır.

Tazminat Hesaplamaları​

Tazminat Hesaplama


Son olarak, hesaplama niteliğindeki özelliklerimizi kıdem ve ihbar tazminat sayfaları oluşturmaktadır. Sayfa üzerindeki gerekli alanları kullanıp, hesaplamalarını yerine getirebilirsiniz. Ayrıca, sayfa üzerinde bulunan açıklamalar, sizlere yardımcı olacaktır.

Aylık Bordro Hesaplamaları​

Bordro Hesaplama


Üstte, adım adım tanıtımlarını yaptığımız sayfalardaki bilgilere göre, toplam 12 ayrı sayfada hesaplanan bordro detayları yer almaktadır. Başka hiç bir yerde bulamayacağınız detaylar ile, ücret ve diğer tüm ödeneklerin aşağıdaki detaylarını görebilirsiniz.
 • Ücret,
 • Ücret Tipi,
 • Brüt Ücret,
 • SGK Muafiyeti,
 • SGK Matrahı,
 • SGK Primi,
 • İşsizlik Sigortası Primi,
 • BES Kesintisi,
 • Engelli İndirimi,
 • Diğer İndirim,
 • Gelir Vergisi Matrahı,
 • Gelir Vergisi,
 • Asgari Ücret Gelir Vergisi Matrahı,
 • Asgari Ücret Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı,
 • Asgari Ücret Gelir Vergisi,
 • İndirimli Gelir Vergisi,
 • Damga Vergisi Matrahı,
 • Damga Vergisi,
 • Toplam Kesinti,
 • Net Hakediş
Üstteki her madde, her kalem için ayrı ayrı rakamları göstermektedir. Bu da sizlere, bir ödeneğin vergilerinin ne kadar olduğunu gösterme ayrıcalığı sağlamaktadır. Eğer, bir çalışanınız için ilave bir ödenek tanımlayıp, maliyetini görmek isterseniz; daha iyisini bulamazsınız.

Yıllık Maliyet Tablosu​

Maliyet Tablosu


Artık, tüm hesaplamalar tamamlandıktan sonra, özellikle işverenler için oldukça önemli olan maliyet tablosuna yer verilmektedir. Bu tablodaki başlıklar şunlardır:
 • Temel Ücret
 • Fazla Mesailer
 • Ek Ödemeler
 • Ödemeler Toplamı
 • Prime Tabi Brüt Kazanç
 • Önceki Dönemden Gelen Kazanç
 • İki Önceki Dönemden Gelen Kazanç
 • Sonraki Döneme Aktarılan Kazanç
 • SGK Matrahı
 • SGK Primi
 • İşsizlik Sig. Primi
 • BES Kesintisi
 • Sakatlık GV İndirimi
 • Özel Sigorta GV İndirimi
 • Hayat Sigortası GV İndirimi
 • Sendika Aidatı GV İndirimi
 • Diğer GV İndirimleri
 • Gelir Vergisi Matrahı
 • Gelir Vergisi
 • AÜ Gelir Vergisi Matrahı
 • AÜ Gelir Vergisi
 • İndirimli Gelir Vergisi
 • Damga Vergisi Matrahı
 • Damga Vergisi
 • Yasal Kesintiler Toplamı
 • Ek Kesintiler
 • Kesintiler Toplamı
 • Net Ücret
 • Ödemeler Toplamı
 • SGK Primi (İşveren Payı)
 • İşsizlik Sig. Primi (İşveren Payı)
 • Hazine Yardımı
 • Maliyet
Böylece, işveren bir çalışanın şirketine olan maliyetini kolayca görmektedir. Ayrıca, dosyayı çalışan kendi için kullanıyorsa, kendisinin patronuna olan maliyetini görecektir.

Bordro Hesaplama Sonuç​

Son olarak, Türkiye’de başka herhangi bir sitede yayınlanmayan bu özel dosya, sadece sitemizde yer almaktadır. Dosya, konusunda uzman olan Sayın Levon Alsamur tarafından hazırlanmıştır. Eğer, hesaplamaları toplu ve web ortamında yapmak isterseniz, BordroHesapLA.com sitesini inceleyebilirsiniz. Hesaplamalarınızı, Excel ile değilde, web ortamında tüm çalışanları için hesaplamak isterseniz, BordroHesapLA.com sizlere muhteşem bir seçenk sunmaktadır. Başka herhangi bir web sitesinde olmayan tüm hesaplamaları yerine getirebilirsiniz.

Ürün Bilgisi

Excel
Satıcı
TheChamp
Yayın tarihi
Son Güncelleme
Müşteri puanı
5.00 Oylama 1 İnceleme

Fiyat

Versiyon Süresi 1 Ay
500.00 TRY
Yeni Versiyon Maliyeti
250.00 TRY
Üst