İpuçları

Excel'in tüm ipuçları ve bu ipuçlarıyla ilgili açıklamalar ile Excel kullanımınız için oldukça öğretici içeriklerin yer alacağı öğretici alanımız
Eta lambda, Excelin dinamik dizi fonksiyonları için tasarlanmış BYROW, BYCOL, SCAN, REDUCE vb. gibi yeni işlevlere özel hesaplamalar aktarmak için daha basit bir sözdizimini ifade eder. Bu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
204
Excelde, Tekrarlayan Kayıtları Bulma ve Silme işleminin nasıl yapılacağını öğretmek amacıyla eklenen ipucumuz ile işlemlerinizi kolay hale getirebilirsiniz. Bu işlem için adımlar şu şekildedir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
196
Koşullu Biçimlendirme Kullanarak Sıfır Değerlerini Gizleme isimli ipucu, ilgili işlemin nasıl yapılacağını öğretmek amacıyla eklenmiştir. Bu işlemin nasıl yapılacağını öğretmek için gerekli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
121
Excel Seçeneklerini Kullanarak Sıfır Değerlerini Gizleme isimli ipucu, ilgili işlemin nasıl yapılacağını öğretmek amacıyla eklenmiştir. Bu işlemi yapmak için adımlar şu şekildedir: Dosya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
70
Hücre Biçimlendirme Kullanarak Sıfır Değerlerini Gizleme isimli ipucu, ilgili işlemin nasıl yapılacağına dair bilgiler içermektedir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımların yerine getirilmesi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
Data Modeline Ekle Seçeneğini Aktif Etme isimli ipucu, ilgili işlemin nasıl yapılacağını öğretmek amacıyla eklenmiştir. Pivot tablolarında Data Modeline Ekle seçeneği, Excelin veri modelini...
Cevaplar
1
Görüntüleme
150
İyi Bir Excel Kullanıcısının Bilmesi Gerekenler isimli içerik, bu programı öğrenmek isteyenlere dair yol göstermek amacıyla eklenmiştir. Excelde uzmanlaşmak isteyenler için önemli noktaları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
Bir Değerin Hangi Sıklıkta Yinelendiğini Sayma isimli içerikte, tekrar eden verilerin kaçar tane yazıldığını bulmayı öğreten bir ipucu yer almaktadır. Excelde, birden fazla sıklıkta yazılan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
107
İstenilen Değerleri Yatay Olarak Filtreleme isimli içerikte, satırlara listelenen verilerin nasıl sütunlara listeleneceğini öğreten bir ipucu yer almaktadır. Excelde, bir veritabanından istenen...
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
Resmi Hücre İçine Otomatik Sığdırma isimli içerikte, bu işlemi nasıl yapılacağını öğreten bir ipucu yer almaktadır. Excel hücresine eklediğiniz bir resmi, o hücrenin içine otomatik olarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
184
Nesneleri Hücre Boyutu Kadar Ayarlama isimli içerikte, Excel sayfalarına eklenen herhangi bir nesnenin boyutunun kolay ayarlanmasına dair ipucu yer almaktadır. Excelde, bir sayfaya eklediğiniz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
Rakamları Sürükle Bırak Yöntemiyle Çoğaltma isimli içerikte, kolay kopyalama yapmaya dair faydalı bilgiler yer almaktadır. Excelde farklı şekillerde veri çoğaltma yapmak mümkündür. Bu ipucumuzda...
Cevaplar
0
Görüntüleme
114
Günün Tarihini ve Anlık Saati Girme isimli içerikte, Excel hücresine en hızlı biçimde saat ve tarihin girilmesi öğretilmektedir. Klavyeyi kullanarak günün tarihini girmek için Ctrl + Shift + ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
Excel ile Brütten Nete maaş hesaplaması yapmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır. 2024 Yılı Brütten Nete Maaş Hesaplama Tablosu Aylar Brüt Ücret SGK Matrahı SGK Primi...
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
2024 Asgari Ücret Teşvikli İşveren Maliyeti 2023 Asgari Ücret Teşvikli İşveren Maliyeti isimli içerikte, 2024 yılındaki asgari ücretli bir çalışanın işverene olan maliyetini gösteren bilgiler yer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
310
2024 Bordro Parametreleri 2024 Bordro Parametreleri isimli ipucu, 2024 yılında kullanılacak olan maaş hesaplama parametrelerinin kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla eklenmiştir. 2024 Maaş...
Cevaplar
0
Görüntüleme
647
Vergi Dilimleri 2024 - 2024 yılına yaklaşırken, çalışanlar için oldukça önem arz eden Gelir Vergisi Dilimlerinin ne olacağı da oldukça merak edilmektedir. Her yıl düzenli olarak yayınladığımız...
Cevaplar
0
Görüntüleme
278
2024 Brüt/Net Asgari Ücret Tutarları isimli içerikte, 2024 yılına ait olan rakamsal değerlerin yer aldığı bordro parametrelerine dair bilgiler yer almaktadır. Bordro parametrelerine dair bilgiler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
334
2024 Asgari Ücret Tutarı isimli ipucumuz, açıklanan asgari ücrete ait resmi bilgilerin aktarılması ve iş hayatındaki normal sgklı statüsünde ve emekli statüsünde çalışanların toplam...
Cevaplar
0
Görüntüleme
326
Excel ile Netten Brüte maaş hesaplaması yapmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır. 2024 Yılı Netten Brüte Maaş Hesaplama Tablosu Aylar Net Ücret Brüt Ücret SGK Matrahı SGK...
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Geri
Üst