Excel ile Netten Brüte maaş hesaplaması yapmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.

2023 Yılı Netten Brüte Maaş Hesaplama Tablosu

Aylar​
Net Ücret​
Brüt Ücret​
SGK Matrahı​
SGK Primi​
İŞSİZLİK Primi​
Gelir Vergisi Matrahı​
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı​
Gelir Vergisi 1​
Gelir Vergisi 2​
Gelir Vergisi 3​
Gelir Vergisi 4​
Gelir Vergisi 5​
Toplam Gelir Vergisi​
AÜ Gelir Vergisi Matrahı​
Asgari Ücret Kümülatif Matrahı​
AÜGV1​
AÜGV2​
AÜGV3​
AÜGV14​
AÜGV5​
Toplam Asgari Ücret Gelir Vergisi​
Kesilecek Gelir Vergisi​
Damga Vergisi Matrahı​
Damga Vergisi​
Net Hakediş​
Ocak
8.506,80​
10.008,00​
10.008,00​
1.401,12​
100,08​
8.506,80​
8.506,80​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
8.506,80​
8.506,80​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
8.506,80​
Şubat
8.506,80​
10.008,00​
10.008,00​
1.401,12​
100,08​
8.506,80​
17.013,60​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
8.506,80​
17.013,60​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
8.506,80​
Mart
8.506,80​
10.008,00​
10.008,00​
1.401,12​
100,08​
8.506,80​
25.520,40​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
8.506,80​
25.520,40​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
8.506,80​
Nisan
8.506,80​
10.008,00​
10.008,00​
1.401,12​
100,08​
8.506,80​
34.027,20​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
8.506,80​
34.027,20​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
8.506,80​
Mayıs
8.506,80​
10.008,00​
10.008,00​
1.401,12​
100,08​
8.506,80​
42.534,00​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
8.506,80​
42.534,00​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
8.506,80​
Haziran
8.506,80​
10.008,00​
10.008,00​
1.401,12​
100,08​
8.506,80​
51.040,80​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
8.506,80​
51.040,80​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.276,02​
0,00​
0,00​
0,00​
8.506,80​
Temmuz
11.402,32​
13.414,50​
13.414,50​
1.878,03​
134,15​
11.402,32​
62.443,12​
1.710,35​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.710,35​
11.402,32​
62.443,12​
1.710,35​
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
1.710,35​
0,00​
0,00​
0,00​
11.402,32​
Ağustos
11.402,32​
13.414,50​
13.414,50​
1.878,03​
134,15​
11.402,32​
73.845,44​
1.133,53​
769,09​
0,00​
0,00​
0,00​
1.902,62​
11.402,32​
73.845,44​
1.133,53​
769,09​
0,00​
0,00​
0,00​
1.902,62​
0,00​
0,00​
0,00​
11.402,32​
Eylül
11.402,32​
13.414,50​
13.414,50​
1.878,03​
134,15​
11.402,32​
85.247,76​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
2.280,46​
11.402,32​
85.247,76​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
11.402,32​
Ekim
11.402,32​
13.414,50​
13.414,50​
1.878,03​
134,15​
11.402,32​
96.650,08​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
2.280,46​
11.402,32​
96.650,08​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
11.402,32​
Kasım
11.402,32​
13.414,50​
13.414,50​
1.878,03​
134,15​
11.402,32​
108.052,40​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
2.280,46​
11.402,32​
108.052,40​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
11.402,32​
Aralık
11.402,32​
13.414,50​
13.414,50​
1.878,03​
134,15​
11.402,32​
119.454,72​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
2.280,46​
11.402,32​
119.454,72​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
2.280,46​
0,00​
0,00​
0,00​
11.402,32​

Adımlarımız:
 • Kolay anlaşılması açısından Asgari Ücret değerleri ile yapılacaktır.
 • Normal SGK statüsünde çalışan kişileri kapsayan hesaplama yöntemine göre yapılacaktır.
 • Sadece Netten Brüte giden temel hesaplama kriterleri değerlerini baz alınacaktır.
İlk olarak hesaplamamızın başlıklarını tanımlayalım:

Netten Brüte Maaş Hesaplama Başlıkları​

 1. A1 hücresine Aylar yazın,
 2. B1 hücresine Brüt Ücret yazın,
 3. D1 hücresine SGK Matrahı yazın,
 4. E1 hücresine SGK Primi yazın,
 5. F1 hücresine İŞSİZLİK Primi yazın,
 6. G1 hücresine Gelir Vergisi Matrahı yazın,
 7. H1 hücresine Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı yazın,
 8. I1 hücresine Gelir Vergisi 1 yazın,
 9. J1 hücresine Gelir Vergisi 2 yazın,
 10. K1 hücresine Gelir Vergisi 3 yazın,
 11. L1 hücresine Gelir Vergisi 4 yazın,
 12. M1 hücresine Gelir Vergisi 5 yazın,
 13. N1 hücresine Toplam Gelir Vergisi yazın,
 14. O1 hücresine AÜ Gelir Vergisi Matrahı yazın,
 15. P1 hücresine Asgari Ücret Kümülatif Matrahı yazın,
 16. Q1 hücresine AÜGV1 yazın,
 17. R1 hücresine AÜGV2 yazın,
 18. S1 hücresine AÜGV3 yazın,
 19. T1 hücresine AÜGV4 yazın,
 20. U1 hücresine AÜGV5 yazın,
 21. V1 hücresine Toplam Asgari Ücret Gelir Vergisi yazın,
 22. W1 hücresine Kesilecek Gelir Vergisi yazın,
 23. X1 hücresine Damga Vergisi Matrahı yazın,
 24. Y1 hücresine Damga Vergisi yazın,
 25. Z1 hücresine Net Hakediş yazın,
Böylece Netten Brüte Maaş Hesaplaması için bize gerekli olan başlıkları oluşturmuş olduk.

Şimdi başlıklarımızın altına yazmamız gereken formüllere geçelim.

Kullanılacak Formüller​

Ay Bilgisi​

A2 hücresine Ocak, A3 hücresine Şubat yazın ve ikisini seçerek, sağ alt köşeden tutup 12 satır aşağıya çekin. Excel size 12 Ay'ın isimlerini yazacaktır. Dilerseniz Ayların numaralarını da yazabilrisiniz.

Net Ücret Bilgisi​

1. B2:B7 hücre aralığına 8.506,80 rakamını yazıyoruz. Bu rakam 2023 yılının ilk 6 aylık dilimine ait Net Asgari Ücrettir.

2. B8:B13 hücre aralığına 11.402,32 rakamını yazıyoruz. Bu rakam 2023 yılının ikinci 6 aylık dilimine ait Net Asgari Ücrettir.

Brüt Ücret Bilgisi​

C2 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve C13 hücresine kadar kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Burada yazdığımız formül, Net Ücret, SGK Primi, İŞSİZLİK Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi rakamlarını toplayarak Net Ücrete denk gelen Brüt Ücretin oluşmasını sağlayacaktır. Formülün çalışması için, küçük bir ayar yapmanız gerekir. Excel Şerit Menü -> Dosya -> Seçenekler tıklanır. Açılan pencerenin Formüller sekmesine tıklanır. Sekmenin sağ kısmındaki "Yinelemeli hesaplamayı etkinleştir" kısmındaki alan işaretlenir. Böylece yazdığımız formül, yazdığımız net ücrete ulaşıncaya kadar bir döngü oluşturur ve böylece Brüt Ücret bulunur.

SGK Matrahı​

İlk iki bilgi tamamen kullanıcılara dayalı ve istenilen şekilde girilen bilgi alanlarımızdı. Şimdi ise artık Excel Formüllerini konuşturma işlemine başlıyoruz.

1. D2 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve D7 hücresi de dahil olmak üzere aşağı doğru kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
2. D8 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve D13 hücresi de dahil olmak üzere aşağı doğru kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Böylece formüllerimiz ile yazdığımız brüt ücretin SGK Tavanından büyük olması kontrolünü sağlamış olduk.

SGK Primi​

SGK Primi hesaplaması için E2 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve E13 hücresine kadar kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Bu formül bize çalışanın maaşından kesilecek olan SGK Priminin rakamını verecektir.

İŞSİZLİK Primi​

İŞSİZLİK Primi hesaplaması için F2 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve F13 hücresine kadar kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Bu formül bize çalışanın maaşından kesilecek olan İŞSİZLİK Priminin rakamını verecektir.

Gelir Vergisi Matrahı​

Bir çalışanın Gelir Vergisi hesaplamasını yapabilmek için referans alınan Gelir Vergisi Matrahı hesabı için formülümüz aşağıdaki gibi olacaktır.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Üstteki formülü, G2 hücresine yapıştırıp; G13 hücresine kadar kopyalamanız gerekmektedir.

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı​

Bir çalışanın Gelir Vergisi hesaplamasını yapabilmek için referans alınan Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı hesabı için formülümüz aşağıdaki gibi olacaktır.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Üstteki formülü, H2 hücresine yapıştırıp; H13 hücresine kadar kopyalamanız gerekmektedir.

Gelir Vergisi 1​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %15'lik vergi dilimini hesaplamak için I2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, I13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Gelir Vergisi 2​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %20'lik vergi dilimini hesaplamak için J2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, J13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Gelir Vergisi 3​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %27'lik vergi dilimini hesaplamak için K2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, K13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Gelir Vergisi 4​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %35'lik vergi dilimini hesaplamak için L2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, L13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Gelir Vergisi 5​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %40'lik vergi dilimini hesaplamak için M2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, M13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Toplam Gelir Vergisi​

Üstte 5 ayrı dilimde çalışanların Gelir Vergisi hesaplamasını yaptık. Toplam Gelir Vergisi alanını ise, aynı anda birden fazla vergi dilimine giren çalışanların ilgili ay'a ait gelir vergisi toplamının ne olduğunu görmek amacıyla oluşturduk. Bunun için N2 hücresine aşağıdaki formülü yazıp, N13 hücresine kadar kopyalamanız yeterli olacaktır.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Asgari Ücret Parametreleri​

2022 yılında değişen Maaş Hesaplama algoritması ile hayatımıza Asgari Ücret ... parametreleri de girmiş oldu. Şimdi bu parametreleri küçük açıklamalar ve hesaplama formülleri ile öğretelim.

AÜ Gelir Vergisi Matrahı​

Asgari Ücret Gelir Vergisi Matrahı, çalışanın SGK Matrahının Asgari Ücreti geçip geçmemesine bağlı olarak hesaplanan ve Asgari Ücret Gelir Vergisinin hesaplanması için gerekli olan alanımızdır. Bu hesaplamayı yapmak için:

1. O2:O7 hücre aralığına aşağıdaki formülü kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
2. O8:O13 hücre aralığına ise formülünüzü küçük bir değişim ile aşağıdaki gibi kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Böylece yılın iki ayrı dilimindeki net asgari ücret rakamlarını kontrol ettirerek, Asgari Ücret Gelir Vergisi Matrahı rakamını bulmuş oluyoruz.

Asgari Ücret Kümülatif Matrahı​

Bu matrahımız, çalışanın maaşının asgari ücretin neti kadarına uygulanacak olan Gelir Vergisi Oranını tespit etmek içindir. Rakamı bulmak için P2 hücresine aşağıdaki formülü yazıp, P13 hücresine kadar kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

AÜGV1​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %15'lik asgari ücret vergi dilimini hesaplamak için Q2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, Q13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

AÜGV2​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %20'lik asgari ücret vergi dilimini hesaplamak için R2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, R13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

AÜGV3​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %27'lik asgari ücret vergi dilimini hesaplamak için S2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, S13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

AÜGV4​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %35'lik asgari ücret vergi dilimini hesaplamak için T2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, T13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

AÜGV5​

Çalışanın maaşından kesilecek olan %40'lik asgari ücret vergi dilimini hesaplamak için U2 hücresine aşağıdaki formülü yapıştırıp, U13 hücresine kadar çoğaltmamız gerekmektetir.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Toplam Asgari Ücret Gelir Vergisi​

Üstte 5 ayrı dilimde çalışanların Asgari Ücret Gelir Vergisi hesaplamasını yaptık. Toplam Asgari Ücret Gelir Vergisi alanını ise, aynı anda birden fazla vergi dilimine giren çalışanların ilgili ay'a ait gelir vergisi toplamının ne olduğunu görmek amacıyla oluşturduk. Bunun için V2 hücresine aşağıdaki formülü yazıp, V13 hücresine kadar kopyalamanız yeterli olacaktır.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Kesilecek Gelir Vergisi​

Artık bu aşamada çalışanın maaşından kesilecek olan işleme konu Gelir Vergisinin hesaplanması kaldı. Bunun için W2 hücresine aşağıdaki formülü yazıp, W13 hücresine kadar çoğaltıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Damga Vergisi Matrahı​

2022 yılının değişen maaş algoritmalarının etkilediği bir diğer husus ise Damga Vergisi oldu. Çalışanların maaşlarından Brüt Asgari Ücret kadar rakam damga vergisi hesaplamasından muaf edildi. Bu duruma bağlı olarak Damga Vergisi hesaplamasını yapabilmemiz için gerekli olan Damga Vergisi Matrahı hesabını şu şekilde yapıyoruz.

1. X2 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve X7 hücresi de dahil olmak üzere aşağı doğru kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
2. X8 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve X13 hücresi de dahil olmak üzere aşağı doğru kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Damga Vergisi​

Çalışanın maaşından kesmemiz gereken Damga Vergisini hesaplamak için Y2 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve Y18 hücresine kadar yapıştırıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Net Hakediş​

Ve artık noktayı koyma zamanı...
Üstteki adım adım hesaplamalarımız neticesinde, Brüt Ücretimizden kesilen toplam 4 ana kalem vergisini düşerek çalışanın eline geçecek olan Net Hakediş rakamını bulalım. Bunun için Z2 hücresine aşağıdaki formülü yazıyoruz ve X13 hücresine kadar kopyalıyoruz.
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

Sonuç​

Artık siz de kolayca bu formülleri kullanarak temel düzeyde bir maaş hesaplamasının nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bu hesaplamadaki formüller, maaş hesabının en zor aşamalarından biri olan Gelir Vergisi hesaplamalarını da sorunsuzca yapmanızı sağlayacaktır.

Toplu maaş hesaplaması için aşağıdaki ürünümüzü inceleyebilirsiniz.
Umarım -biraz uzun olsa da- bu ipucu niteliğindeki yazımdan faydalananlar olur.
 
merhaba, kümülatif gelir vergisi matrahlarında bir sorun var gibi görünüyor, ilgili yazınızı güncellediniz mi acaba, vermiş olduğunuz formülleri harfiyen yerine getirmeme rağmen hesaplamada sorunlar oluşmakta
 
Merhaba,

Formüller dosyadan alınarak kopyalanmıştır.
Dosyanızı görmeden yorum yapmak zor olacaktır.
Ama aklıma ilk gelen, netten brüte kısmı için Döngüsel Başvuru detaylarını yaptığınızı kontrol etmeniz gerektiği.
Yazıyı linkledim, o ayara bir göz atarsınız.

İyi çalışmalar
 
Merhaba,

Formüller dosyadan alınarak kopyalanmıştır.
Dosyanızı görmeden yorum yapmak zor olacaktır.
Ama aklıma ilk gelen, netten brüte kısmı için Döngüsel Başvuru detaylarını yaptığınızı kontrol etmeniz gerektiği.
Yazıyı linkledim, o ayara bir göz atarsınız.

İyi çalışmalar
Üstad Merhaba tekrardan,
belirttiğiniz döngüsel başvuruyu yeni açtığım ve baştan yaptığım dosyada da denedim fakat hem kümülatif vergi matrahında herhangi bir artış olmadı ve bununla beraber X sütununa (Damga Vergisi Matrahının belirlendiği alan) yazılan formüller sonrası doğru veriden uzak sayılar çıkarmaktadır.
amacım sizleri yormak değil yanlış anlaşılmasın lütfen, netten-brüte maaş hesaplamasının makrolar olmadan basit şekilde hesaplanabildiği bir dosya arayışım mevcuttur, bu siteye de uzun süredir üyeliğimi sürdürmekteyim, sizlerin ilgili alandan verdiği formüller sayesinde kendi kendime yapabilirim diye düşündüm fakat bu durumdayız maalesef, ilgili konu hususunda desteğinizi rica ederim,
 
Üstteki dosyamız oldukça muhteşem bir şekilde istenilen hesaplamaları yapmaktadır.
İndirip, rahatça kullanabilirsiniz.
 
Hesaplamalarda kullanılan nokta (.) işaretlerinin, kopyalarken (sanırım web sitemizden kaynaklı) Excel'de hata verdiği belirlenmiştir. Bu işaretler düzeltilmiş olup, gerekli revizyonlar yapılmıştır.
 
Üst