Birden çok koşula bağlı EĞER formülü kullanımına ihtiyaç duyduğunuzda, Excel 2016 + versiyonu ile hayatımıza giren ÇOKEĞER formülünü kullanabilirsiniz. ÇOKEĞER formülü, ilk TRUE koşuluna karşılık gelen bir değer döndürür.

Not: Eğer kullandığınız Excel sürümü 2016 versiyondan aşağı ise, bu tür işlemleriniz için iç içe EĞER formülleri yazmalısınız.

1A. A1 hücresindeki değer 1'e eşitse, ÇOKEĞER formülü "Kötü" sonucunu döndürür.

ifs1


1B. A1 hücresindeki değer 2'ye eşitse, ÇOKEĞER formülü "İyi" sonucunu döndürür.

ifs2


1C. A1 hücresindeki değer 3'ye eşitse, ÇOKEĞER formülü "Mükemmel" sonucunu döndürür.

ifs3


1D. A1 hücresindeki değer 1,2 ya da 3'e eşit değilse, ÇOKEĞER formülü "Sonuç Yok" sonucunu döndürür.

ifs4


Not: Koşula uymayan değer çıkarsa ne yazmasını istediğimiz alan için kullandığımız DOĞRU yerine 1=1 değerini de kullanabilirsiniz.
Serinin Sonraki Makalesi İlkeşleşen Kullanımı
Serinin Önceki Makalesi İç İçe Eğer Kullanımı