İç İçe Eğer Kullanımı

Birden fazla koşul olduğunda, EĞER formülü iç içe kullanılabilir. İlk koşulu yazdıktan sonra, koşulun YANLIŞ değerine yeni bir EĞER formülü yazabilirsiniz.

Not: Eğer Excel sürümüz, 2016 + ise, bu gibi karmaşık olabilecek formüller yerine ÇOKEĞER formülünü kullanabilirsiniz.

1A. Aşağıdaki örneğimizde, A1 hücresi 1'e eşitse, formül "Kötü" sonucunu döndürür.
iif1
1B. Aşağıdaki örneğimizde, A1 hücresi 2'e eşitse, formül "İyi" sonucunu döndürür.
iif2
1C. Aşağıdaki örneğimizde, A1 hücresi 3'e eşitse, formül "Mükemmel" sonucunu döndürür.
iif3
1D. Aşağıdaki örneğimizde, A1 hücresi 1,2 ya da 3'ten başka bir değere eşitse, formül "Sonuç Yok" sonucunu döndürür.
iif4
Benzer örnekleri ">", ">=", "<", "<=" gibi kriterler ile test edebilirsiniz.