VSEÇ Formüllerinin kullanıldığı güzel örnekler içerir.