Satış Dashboard ÖrneğiSatış performansını artırmak, hesap verimliliği oluşturmak, ilerlemeyi izlemek için hazırlanmış bir Satış Dashboard örneği.
Kanal, kişi bazlı ve bölgelere göre satışların gelişmiş olarak tablolara dökülmesi ve grafikler ile analiz edilmesi.
Satış işleriyle uğraşanlar için yararlı bir örnektir.

Ekran Görüntüsü