Bu yazımızda, Excel'in mantıksal fonksiyonlarının en önemlileri olan EĞER, VE, YADA formülleri üzerinde duracağız

EĞER Formülü

EĞER formülü, bir koşulun yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve DOĞRU ya da YANLIŞ ise bir değer döndürür.

1. Örneğin, boş bir çalışma kitabımızın C1 hücresini seçip ve aşağıda resimdeki formülü yazın.

lg1


Bu örneğimizde, A1 hücresinde yer alan 13 rakamı 10'dan büyük olduğu için DOĞRU sonucunu döndürdü ve tanımladığımız "Doğrudur" metni yazıldı.

VE Formülü

VE formülü,sadece DOĞRU ya da YANLIŞsonucunu döndürür. Girdiğimiz tüm koşullar doğruysa, formül DOĞRU sonucunu, bir tanesi bileyanlışsaYANLIŞ sonucunu döndürür.

1. Örneğin, üst resimdeki gibi bir sayfada, D1 hücresine aşağıdaki formülü yazın.

lg2


VE formülünde belirttiğimiz şartlardan bir tanesi doğru diğer yanlış olduğu için sonucu YANLIŞ olarak döndüdü. Eğer iki şartta doğru olsa sonuç DOĞRU olarak dönecekti.

YADA Formülü

YADA formülü, VE formülünden farklı olarak, koşullardan bir tanesi DOĞRU ise değeri DOĞRU döndürür. YANLIŞ sonucunu döndürmesi için tüm koşulların YANLIŞ olması gerekir.

1. Örneğin, üst resimdeki gibi bir sayfada, E1 hücresine aşağıdaki formülü yazın.

lg3


YADA formülündeki şartlardan bir tanesi doğru olduğu için sonuç DOĞRU olarak döndürüldü.

VE ve YADA formülleri, genel olarak en fazla 255 şartı kontrol edebilir.
Serinin Sonraki Makalesi İç İçe Eğer Kullanımı