Excel'de sayılar varsayılan olarak sağa yaslı, metinler ise sola yaslı olarak hizalanır. Bu örneğimizde, bir sayının nasıl metin biçimine dönüştürüleceğini anlatacağız.

sm1


1. Yukarıdaki gibi bir tabloda, A1:A4 aralığını seçin ve biçimini Metin olarak değiştirin.

sm2


2. Bir sayının önüne kesme işareti koyarakta Metin biçimine çevirebilirsiniz.

sm3


3a. Eğer sayıları bir metnin içinde kullanmak isterseniz, sayıların biçimleri istediğiniz gibi olmayabilir.

sm4


3b. Üst resimde göreceğiniz gibi A1 hücresindeki görünüm ile B1 hücresindeki görünüm aynı değil. B1 hücresindeki sayıyı da aynı biçime getirmek için METNEÇEVİR formülünü kullanmanız gerekecektir.

sm5


3c. Şimdi Yüzde Oranı ile kullanalım.

sm6


Not: Yüzde oranının A1hücresindeki gibi görünmesini istiyorsanız, biçim metnini 0,00 şeklinde yazın.

3d. Başka bir örnek. Bir tarihi biçimlendirelim.

sm7


Not: Biçim metninde kullandığımız g harfi günleri, a harfi ayları, y harfi yılları temsil eder. aa yerine aaaa derseniz ay'ın tam adı görünür. Aynı şekilde yyyy derseniz yılın tamamı görünür.
  • Beğen
Tepkiler: ayshydrgl