Malum olduğu üzere Excel sayfaları hücrelerden oluşur ve her bir sütunun en üstünde harflerle gösterilen SÜTUN ADLARI ve herbir satırın en solunda da sayılarla gösterilen SATIR NUMARALARI mevcuttur.

Fomül oluştururken, ilgili hücrelerin ADRESlerine (yani sütun adı ile satır no) atıf yapıyoruz (=C2*L13 gibi).

Örnek olarak; J7 hücresini seçip, formül çubuğuna =C2*L13 formülünü yazıp işlemi tamamlayalım.

Bu aşamada gelin, Excel Seçenekleri >> Formüller yolunu izleyerek R1C1 Başvuru Stili’nin karşısındaki onay kutusunu işaretleyerek etkinleştirelim.

Fark etmiş olmalısınız ki; artık sütun başlarında da harfler değil (satırlarda olduğu gibi) sütun numaraları var.

Formül uyguladığınız J7 hücresini seçtiğinizde göreceğiniz şey ise artık =C2*L13 şeklindeki yazdığınız formül değil, =R[-5]C[-7]*R[6]C[2] olacaktır.

Peki bu sayı, harf ve köşeli parantezlerin anlamları nedir, bunu açıklayalım (= ve * işaretleri malumdur).
  • Buradaki R’lerin Row, C’ler ise Column kelimelerinin ilk harfleri olduğu hemen anlaşılacaktır.
  • Peki köşeli parantezler ve bunların içindeki pozitif veya negatif sayıların anlamları ne olabilir?
Formüllerdeki hücre ADRESleri esas olarak, formülün uygulandığı hücreye göre KONUMlarını belirtir.

Yani J7 hücresine =C2 yazdığınızda esas olarak, J7 hücresinden 5 satır yukarıda, 7 sütun soldaki hücre yazmış oluyorsunuz. İşte yukarıda belirttiğimiz formüldeki R[-5]C[-7] kısmının anlamı budur.

Yine benzer mantıkla, J7 hücresine uyguladığımız formülde atıf yapılan L13 hücresi,

J7 hücresine göre 6 satır aşağıda ve 2 sütun sağdadır yani R[6]C[2] şeklindeki adres bilgisi böyle oluşur.

Konumuza devam edelim.

Aynı hücreye ( J7 ) bu kez =ADRES(SATIR()-5;SÜTUN()-7;4) formülünü uygulayalım.

Bu formülün sonucu C2 olacaktır ve formülde, ADRESini oluşturduğumuz hücrenin;
  • satır numarasının, J7’nin satır numarası – 5 >> yani 7 – 5 = 2 olduğunu,
  • sütun numarasının ise J7’nin sütun numarası – 7 >> yani 10 – 7 = 3 olduğunu gösterir.
Yani formül 3’üncü sütun, 2’nci satırdaki hücrenin adresini vermiştir.

R1C1 stili, satır ve sütun numaralarının SAYIsal olarak ifade edilmesidir.

NOT:
Hücreye ait adres bilgisinin, önce satırına, sonra sütununa ait bilgisinin yazılması durumu; ileriki aşamalarda MAKROlar bölümünde de karşımıza çıkacak bir yapıdır.

ADRES işlevinin sonundaki 4 sayısının işlevi, bir sonraki yazımızın konusunu oluşturacak.