Uzunca bir metni, bir hücrede görüntülemem istiyorsanız, Excel'in Metni Kaydır özelliğini kullanmanız gerekmektedir. Bunu otomatik ve manuel olarak şekilde iki ayrı yöntemle yapabilirsiniz.

Otomatik Metni Kaydırma

1. Örneğin, aşağıdaki A1 hücresindeki uzun metin dizesine bakın. B1 hücresi boş.

Uzun Metin Dizisi


2. Giriş sekmesinde, Hizalama grubunda Metni Kaydır'ı tıklatın.

Metni Kaydırı Tıklayın


Sonuç:

Kaydırılmış Metin


3. A sütununun sağ kenarına tıklayın ve sütun genişliğini artırmak için ayırıcıyı sürükleyin.

Sütun Genişliği Değişince


4. Satır yüksekliğini otomatik olarak ayarlamak için 1. satırın başlığının alt kenarına çift tıklayın.

Otomatik Genişlik Uygulanmiş Satır


Not: Bir satır yüksekliğini elle ayarlarsanız (satır başlığının alt kenarına tıklatarak ve ayırıcıyı sürükleyerek), Metni Kaydır düğmesini tıkladığınızda Excel, satır yüksekliğini değiştirmez. Bunu düzeltmek için satır başlığının alt kenarına çift tıklamanız yeterlidir.

5. B1 hücresine uzunca bir metin yazın ve Metni Kaydır düğmesine tıklayın.

Ekstra Uzun Metin


Not: Varsayılan olarak, Excel metni en alta hizalar (A1 hücresine bakın).

6. A1 hücresini seçin.

7. Giriş sekmesinde, Hizalama grubunda, Üste Hizala'yı tıklatın.

Üste Hizalama


Sonuç:

Üste Hizalanmış


Elle Satır Sonu Eklemek

Elle satır sonu eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Örneğin, A1 hücresini çift tıklatın (F2 ile de aynı işlemi yapabilirsiniz).

2. İmlecinizi metnin kesilmesini istediğiniz yere getirin.

İmleç


3. Alt + Enter tuşlarına basın.

Sonuç:

Elle Satır Sonu Eklemek


Not: elle belirlediğiniz satır sonu kaldırmak için, bir hücreyi çift tıklatın, imlecinizi satırın başına getirin ve BackSpace tuşuna basın.
Serinin Sonraki Makalesi Hücreleri Birleştirme
Serinin Önceki Makalesi Hücre Stili