ExcelDepo

Veri Setini İkiye Bölerek Kümülatif Toplama

Veri Setini İkiye Bölerek Kümülatif Toplama, veri gruplarını iki bölüme ayırarak her biri için ayrı kümülatif toplamlar hesaplama işlemini yerine getirmeyi öğretmektedir.

Veri Setini İkiye Bölerek Kümülatif Toplama


Excel'deki LET fonksiyonu, formülde tekrar eden hesaplamaları depolamak ve formülü daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. Bu örnekte, LET fonksiyonu, grup ('a') ve değer ('b') dizilerini, grup sayısını ('c'), her bir grubun ilk yarısını ve ikinci yarısını ayırt etmek için kullanılan bir sıralama işlevini ('d'), ve kümülatif toplamı ('e') hesaplamak için kullanılmaktadır.

EĞERSAY fonksiyonu, belirli bir değerin dizide kaç kez geçtiğini sayar ve bu örnekte grup sayısını ('c') hesaplamak için kullanılır. SIRALI ve SATIRSAY fonksiyonları, her bir grup içindeki girişlerin sırasını belirlemek için kullanılır. ÇAPRAZEŞLEŞTİR, her bir grup içindeki girişlerin kaçıncı sırada olduğunu belirler ve dizi içindeki her bir öğenin kaçıncı sırada olduğunu karşılaştırmak için kullanılır.

SCAN fonksiyonu, kümülatif toplamı hesaplamak için kullanılır; bir önceki değeri bir sonraki ile toplayarak diziyi ilerletir. LAMBDA fonksiyonu, SCAN içinde kullanılan özel bir hesaplama tanımlamak için kullanılır ve TAMSAYI ile YUVARLA fonksiyonları, kümülatif toplamın her adımda doğru şekilde yuvarlanmasını sağlar.

Sonuç olarak, bu formül, verilen bir veri setini gruplarına göre ikiye bölüp her bir alt grupta kümülatif toplamı ayrı ayrı hesaplayarak sonuç tablosunu oluşturur. Bu işlem, özellikle büyük veri setlerinde, gruplandırılmış verilerin analizinde ve raporlamada kullanışlıdır. Kriter, verilerin tek sayı olması halinde kümülatif toplamın yeniden başlatılmasını sağlamaktır.

Yararlanmanız temennisiyle.
Yazar
ExcelDepo
İndirilme
2
Görüntüleme
134
İlk Yayınlama
Son Güncelleme

Derecelendirmeler

5.00 Oylama 1 İnceleme

Son incelemeler

İşe yarar bir örnek, teşekkürler.
Üst