Farklı Satırlara Ait Bilgileri Tek Satırda Toplama isimli içerikte, bir sayfadaki ayrı ayrı yerlerde yazılı olan verileri, tek satırda birleştirme işlemi yapılmaktadır.

Farklı Satırlara Ait Bilgileri Tek Satırda Toplama


Dosyamızda, iki ayrı sayfa bulunmaktadır. İlk sayfada, üst resimde görüleceği şekilde veriler bulunmaktadır. Bu veriler, tek kişiler için hazırlanmış ama farklı satırlarda yer almaktadır. Amaç ise, aşağıdaki resimde görülecek şekilde birleştirmektir.

Farklı Satırlara Ait Bilgileri Tek Satırda Toplama


Dosyadaki kodlara dair detayla şu şekildedir:

Excel'de "Veri" ve "Sonuç" adlı iki çalışma sayfasını kullanarak, belirli bir veri birleştirme işlemi gerçekleştirir. İşlevsellik adım adım aşağıdaki gibi açıklanabilir:
 1. Nesnelerin Oluşturulması ve Hazırlığı:
  • Scripting.Dictionary nesnesi oluşturulur. Bu, benzersiz anahtar-değer çiftlerini saklamak için kullanılır.
  • f1 ve f2 değişkenleri sırasıyla "Veri" ve "Sonuç" sayfalarına referans olarak atanır.
  • f2 sayfası (Sonuç sayfası) temizlenir.
 2. Veri Boyutlarının Belirlenmesi:
  • lcol ve lrow, "Veri" sayfasındaki sütun ve satır sayısını belirler.
 3. Veri İşleme:
  • Her satır için, birinci ve ikinci sütundaki değerler birleştirilerek anahtar (crt) olarak kullanılır.
  • Bu anahtar, dict sözlüğüne eklenir. Eğer anahtar zaten varsa, üzerine yazılır (bu, benzersiz değerlerin korunmasını sağlar).
  • Application.Match fonksiyonu kullanılarak, oluşturulan anahtarın dict sözlüğündeki konumu bulunur. Bu, verinin "Sonuç" sayfasında nereye yazılacağını belirler.
  • Daha sonra, "Veri" sayfasındaki her hücrenin içeriği kontrol edilir. Eğer hücre boş değilse, ilgili veri "Sonuç" sayfasının aynı sütunundaki karşılık gelen satıra yazılır.
  • Son sütundaki veri ayrıca kopyalanır ve "Sonuç" sayfasında ilgili satıra yapıştırılır.
 4. Son İşlemler:
  • "Sonuç" sayfasındaki sütunlar otomatik boyutlandırmaya ayarlanır.
  • "Sonuç" sayfası etkinleştirilir.
Bu kod, "Veri" sayfasındaki verileri özgün bir şekilde birleştirerek "Sonuç" sayfasında düzenli ve okunabilir bir formatta sunar. Kodun temel amacı, belirli kriterlere göre veriyi işlemek ve sonuçları kolayca gözden geçirilebilir bir şekilde düzenlemektir.

Yararlanmanız temennisiyle.

Bu Dosyada Kullanılan Özellikler

Resul Kurt Danışmanlık

Son incelemeler

Abi çok teşekkürler, çok kıymetli bir çalışma. Devamını bekleriz.
Geri
Üst