Birden Fazla Kritere Göre Tarih Bulma​

Birden Fazla Kritere Göre Tarih Bulma isimli dosya, yıl, ay, hafta ve gün kriterlerinin sonucuna denk gelen tarihin formüller ile nasıl bulunacağı öğretir.

/assets/images/editor/image-20210119105452-1.png


Çoklu Kritere Bağlı Tarih​

Üstte mor renkli başlık alanlarında belirtilen dört ayrı kriter sonucuna göre, Excel Formülleri ile ilgili günün tarihinin bulunması gerçekleştirilmektedir. Burada YIL, AY ve HAFTA bilgileri Excel ile uyumlu olarak sayısal değer olarak girilmiştir. Lakin haftanın günleri metin değeri girilmiştir. Excel haftanın günlerini de sayısal olarak işlediği için, hazırladığımız formülde Dizi oluşturularak günler otomatik olarak metin değerine gelen sayısal değerlere çevrilmiştir.

Faydalanılması temennisiyle.

Bu Dosyada Kullanılan Excel Özellikleri​

Geri
Üst