SGK Toplu Emekli Maaşı Hesaplama

Tıkla binlerce çalışanın emekli maaşını hesapla.

HEDİYE

Üyeliğini yükselt, DEV Excel Arşivimiz HEDİYE

YouTube

YouTube Kanalımıza abone olmak ister misiniz?
admin

İşleçler ve Hesaplama Önceliği

Okuduğunuz içerik:
İşleçler ve Hesaplama Önceliği

Excel Örtük Kesişim Işleci Ve Kullanımı
Birden Fazla ve Kesişen Alanlar Nasıl Toplanır
Formüllerin elemanları üzerinde yapılmak istenilen hesaplama türüişleçler belirtir ve bu işleçler için varsayılan bir öncelik sıralaması vardır.

İşleçler
 1. Aritmetik işleçler

  SAYIsal sonuç elde etmek için kullanılan aritmetik işleçler;
  • toplama ( = 5 + 2 ® sonuç: 7 ),
  • çıkarma ( = 8 – 3 ® sonuç: 5 )
  • çarpma ( = 2 * 3 ® sonuç: 7 ),
  • bölme ( = 15 / 3 ® sonuç: 5 ),
  • olumsuzlama yani negatife döndürme ( –1 gibi ),
  • yüzde (= 20% * 90 ® sonuç: 18 ),
  • üssünü alma ( = 4 ^ 3 ® sonuç: 64 )
   şeklinde sıralanabilir.
 2. Karşılaştırma işleçleri

  Karşılaştırma işleçleri; adından da anlaşılacağı üzere sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olan işleçlerdir ve
  • “=” (eşittir işareti) ,
  • “>” (büyüktür işareti),
  • “<” (küçüktür işareti),
  • “>=” (büyüktür veya eşittir işareti),
  • “<=” (küçüktür veya eşittir işareti),
  • “<>” (eşit değildir işareti)
   şeklinde sıralanabilir ve =A1=A2, = A1>=A2, =A1<>A2 gibi kullanılır.
 3. Metin birleştirme işleci

  Birleştirme işleci olan “ & “ simgesi esas olarak Türkçe’mizdeki İLE bağlacına karşılık gelir.Bu işleç ile iki ayrı METİN birleştirilebilir ve aşağıdaki gibi kullanılabilir.
  = “Milli Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “ & “19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkışıyla başlar.”
  & simgesiyle birleştirilen METİN parçaları, = A1 & A2 gibi hücrelere atıf yapılarak ya da
  = “Bugün, saat “ & METNEÇEVİR(A1/24;“ss:dd”) & “ ‘de yola çıkacağım.”
  gibi başka hücredeki SAYIsal değerleri METİNe çevirerek de kullanılabilir.

 4. Başvuru işleçleri

  Başvuru işleçleri; formüllerle yapılacak hesaplamalarda, işleme tabi tutulacak ALANları (hücre aralıklarını) belirtmek üzere; iki nokta üst üste işleci, noktalı virgül işleci ve boşluk işleci olarak sıralanabilir.
  • “ : “ işleci, yazılan hücreler DAHİL, bunların arasındaki TÜM HÜCRELERi ifade eden HÜCRE ARALIĞI BAŞVURUSU anlamına gelir ve A7:A26 gibi kullanılır.
  • “ ; “ işleci, İLE anlamına gelmek üzere, birden çok başvuruyu bir başvuruda birleştiren BİRLEŞİM İŞLECİdir ve =TOPLA(A1:A8;B4:B25 ) şeklinde kullanılır. Örnekteki formül A1:A8 aralığı ile B4:B25 aralığındaki SAYISAL değerlerin TOPLAmını verir.
  • “ “ boşluk işleci, KESİŞİM anlamına gelir ve =TOPLA(A1:C8 B4:B20) şeklinde kullanılır ve verilen hücre aralıklarının kesişimi anlamına gelir. Örnekteki formül A1:C8 hücre aralığı ile B4:B20 hücre aralığının KESİŞİMi olan B4:B8 hücre aralığının TOPLAmını verir.
Hesaplama Öncelikleri ve İşlem Yapma Sırası

Malum olduğu üzere Excel’de formüller “ = “ (eşittir işareti) ile başlar ve formül içerisindeki işleçlere göre yapılan hesaplamaların elbette bir öncelik sıralaması vardır.
Ancak “ ( ) ” (parantez işaretleri) kullanılarak hesaplama önceliğini değiştirmek mümkündür.
 1. Öncelik sırası

  Yukarıdaki açıklanan işleçlerin birkaçı/tümü aynı formül içerisinde kullanıldığında bu hesaplamalar; eşdeğer işleçler arasındaki hesaplama önceliği SOLDAN SAĞA olmak üzere;
  1. Başvuru İşleçleri (iki nokta üst üste, tek boşluk ve noktalı virgül)
  2. Olumsuzlama (negatife çevirme) işleci ( –2 ‘deki gibi )
  3. Aritmetik işleçler (yüzde, üs, çarpma/bölme, toplama/çıkarma, karşılaştırma işleçleri)
   sırasına göre gerçekleşir.
 2. Hesaplama önceliğindeki sıralamayı değiştirme
  Yukarıda belirtilen hesaplama önceliği sırasını “ ( ) “ (parantez–ayraç işaretleri) kullanılarak değiştirmek mümkündür. Bir’den fazla parantez iç içe kullanıldığında hesaplama önceliği, en içteki parantezden en dıştakine doğru şeklindedir.

  Örneğin:
  = A1+52/TOPLA(A2:G2) formülünde; önce A2:G2 hücre aralığının toplamı alınır, sonra 52 sayısı bulunan toplama bölünür, çıkan sonuç da A1 hücresindeki değerle toplanır.

  Aynı formül =(A1+52)/TOPLA(A2:G2) şeklinde yazıldığında ise önce A2:G2 hücre aralığının toplamı ve A1 hücresindeki değer ile 25’in toplamı bulunur, en son bölme işlemi yapılır.
 
Excel Örtük Kesişim Işleci Ve Kullanımı
Birden Fazla ve Kesişen Alanlar Nasıl Toplanır

Hazır Excel Dosyası İndir

Düşeyara ile İki Boyutlu Arama Yapma işleminin nasıl yapılacağı öğretilmektedir.
5.00 Oylama 2 İnceleme
İndirilme
5
Güncelleme
Servis Bakım Formu Örneği yer alan bir Excel Şablonu yer almaktadır.
5.00 Oylama 1 İnceleme
İndirilme
2
Güncelleme
Hücrede Kullanılan Sayıların Adetlerini Bulma işleminin nasıl yapılacağı öğretilmektedir.
5.00 Oylama 2 İnceleme
İndirilme
2
Güncelleme
Hücredeki Değerleri Sütunlara Bölme işleminin nasıl yapılacağı öğretilmektedir.
5.00 Oylama 1 İnceleme
İndirilme
5
Güncelleme
Metin İçindeki Kelimeyi Renklendirme işleminin nasıl yapılacağı öğretilmektedir.
5.00 Oylama 2 İnceleme
İndirilme
9
Güncelleme

İpucu

Üst
Konuşma Başlat
Sitemiz ile ilgili tüm soru(n)larınız için hızlı iletişim kurabilirsiniz. Excel sorularınız cevaplanmayacaktır.
Ekip üyelerimizden ilk müsait olan cevap verecektir.