ExcelDepo

Kimlik Bildirim Belgesi Oluşturma

Kimlik Bildirim Belgesi Oluşturma, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na göre yapılması gereken bildirimleri yerine getirmeye yarayan muazzam bir Excel örneğidir.

Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bildiriminin karakola veya jandarmaya yapılması zorunludur.

1774 sayılı Kanun kapsamında olan işyerlerinde sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri SGK İl Müdürlükleri veya Merkez Müdürlüklerine gönderilmektedir. Kayıtdışı İstihdamla mücadele kapsamında öncelikli olarak kimlik bildirim formlarına kayıtlı olan kişilerin sigortalılıkları sorgulanacaktır. Bu nedenle Çalışanların kimlik bilgilerini bildirirken, işe giriş ve isim bilgilerinin titizlikle doldurulması ve işyeri kayıtlarına uygun olması gereklidir.

Kimlik bildirme formunda, formun işverence onaylandığı tarihten önceki bir tarih işe başlama tarihi olarak belirtilmişse, formun işverence onaylandığı tarih esas sigortalı ""işe başlama tarihi"" olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır. Bu durumda işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle işverenler idari para cezası ve iptal işlemleriyle karşılabileceklerdir.

Formda belirtilen işe başlama tarihi ile SGK ya bildirilen işe başlama tarihi aynıysa veya SGK ya bildirilen işe giriş tarihi daha önceyse SGK ya bildirilen işe giriş tarihi esas kabul edilecektir.

Kimlik bilgilerinin bildirilmemesi halinde yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenler için idari para cezası uygulanmaktadır.

İş yerinde çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, aynı şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelikte "en yakın yetkili genel kolluk örgütü" deyiminin, tesis, iş yeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarını ifade ettiği açıklanmıştır.

Yasa 1973 yılından beri yürürlükte olup, uygulayıcıların söz konusu bildirimlere dikkat etmeleri ve tereddüde düşülen durumlarda ilgili polis veya jandarma karakolları ile irtibata geçmeleri uygun olacaktır.

Aksi halde işe giriş ve işten çıkış tarihinden itibaren 3 gün içerisinde kimlik bilgilerinin bildirilmemesi halinde yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenler için idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu Dosyada Kullanılan Özellikler

  • Beğen
Tepkiler: bychilavert
Resul Kurt Danışmanlık

Son incelemeler

Önceden çok kullanıyordum, artık polisin sistemine geçtik. Ama hala işine yarayacak çok fazla işletme olabilir. Güzel dosyaymış gerçekten.
Geri
Üst