Hücrenin İçeriğini Bitişik Sütunlara Dağıtma​

Hücrenin İçeriğini Bitişik Sütunlara Dağıtma isimli içerikte, bir hücredeki cümlede yer alan kelimelerin yan sütunlara ayrıştırılması öğretilmektedir.

Hücrenin İçeriğini Bitişik Sütunlara Dağıtma

Formüller ile Cümleyi Kelimelere Ayırma​

Dosyamızda, bir hücrede yazılı olan cümlenin kolayca yan sütunlarında kelimelere ayrıştırılma işlemi ele alınmıştır.

Bu tür ihtiyacı olan kullanıcılarımıza fayda sağlaması temennisiyle.
Geri
Üst