ExcelDepo

Çalışan Yokluğu Programı

Çalışan Yokluğu Programı, bir işyerinde çalışanların hastalık, izin, ailevi acil durum veya diğer nedenlerden dolayı işyerine gelemediklerinde izlenecek prosedürleri ve politikaları belirleyen bir belgedir.

Bu program, işyerinin işleyişinin aksamaması, çalışanların haklarının korunması ve işgücü planlamasının etkin bir şekilde yapılması için önemlidir.

Programın İçeriği:
 • Yokluk Türleri: Hastalık, izin, ailevi acil durum, resmi tatil, ücretsiz izin gibi farklı yokluk türleri ve her biri için gerekli belgelerin listesi.
 • Bildirim Prosedürü: Çalışanların yokluklarını nasıl ve ne zaman bildirmeleri gerektiği.
 • Onay Süreci: Yokluk taleplerinin kim tarafından ve nasıl onaylanacağı.
 • Devamsızlık Takibi: Çalışanların devamsızlıklarının nasıl takip edileceği ve disiplin işlemleri hakkında bilgi.
 • Ücretlendirme: Farklı yokluk türlerinde çalışanların nasıl ücretlendirileceği.
 • İşe Dönüş Süreci: Çalışanların işe döndüklerinde yapmaları gerekenler.
Programın Faydaları:
 • İşyerinin İşleyişinin Devamlılığı: Çalışan yokluğunun işyerinin işleyişini aksatmamasını sağlar.
 • Çalışan Haklarının Korunması: Çalışanların izin ve hastalık gibi durumlarda haklarının korunmasını sağlar.
 • İşgücü Planlaması: İşgücünün etkin bir şekilde planlanmasını sağlar.
 • Verimlilik Artışı: İşyerinde istikrar ve planlama sağlayarak verimliliği artırır.
 • Çalışan Memnuniyeti: Çalışanlara esneklik ve haklarını kullanma imkanı sağlayarak memnuniyeti artırır.
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
 • Program, işyerinin büyüklüğüne, sektöre ve çalışan profiline göre uyarlanmalıdır.
 • Program, adil ve şeffaf bir şekilde uygulanmalıdır.
 • Programda yer alan prosedürler ve politikalar açık ve net bir şekilde yazılmalıdır.
 • Çalışanlar programdaki değişikliklerden haberdar edilmelidir.
Program Örnekleri:
 • Hastalık İzni: Çalışanların hastalık nedeniyle işe gelemedikleri durumlarda kullanabilecekleri izin türüdür. Doktor raporu gibi belgeler istenebilir.
 • Ücretli İzin: Çalışanların yıllık izin, doğum izni, düğün izni gibi durumlarda kullanabilecekleri izin türüdür.
 • Ücretsiz İzin: Çalışanların özel nedenlerden dolayı kullanabilecekleri izin türüdür.
Sonuç:

Çalışan yokluğu programı, işyerlerinde önemli bir rol oynar. Doğru bir şekilde planlanmış ve uygulanan bir program, işyerinin işleyişinin aksamamasını, çalışan haklarının korunmasını ve işgücü planlamasının etkin bir şekilde yapılmasını sağlayabilir.

Yararlanılması temennisiyle.
Resul Kurt Danışmanlık

Son incelemeler

Faylandığım bir dosya oldu, teşekkürler.
Geri
Üst