G

Çalışan Performansı Değerlendirmesi

Çalışan performans değerlendirmesiyle, kuruluşunuzun en değerli varlığından en iyi şekilde yararlanmak için çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin.

Çalışan performansı değerlendirmesi, çalışanların işyerindeki performanslarını sistematik bir şekilde ölçme ve değerlendirme sürecidir. Bu süreç, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine, adil bir şekilde ödüllendirilmelerine ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Çalışan Performansı Değerlendirme Sürecinin Adımları:

1. Hedef Belirleme:

 • Değerlendirmenin amacı ve hedefleri belirlenmelidir.
 • Hangi performans kriterlerinin değerlendirileceği belirlenmelidir.
2. Performans Kriterlerini Tanımlama:
 • Değerlendirme kriterleri açık, net ve objektif olmalıdır.
 • Kriterler, iş tanımına ve pozisyonun sorumluluklarına uygun olmalıdır.
3. Veri Toplama:
 • Performans gözlemleri, 360 derece geri bildirimi, öz değerlendirme ve proje değerlendirmeleri gibi farklı veri toplama yöntemleri kullanılabilir.
4. Değerlendirmeyi Gerçekleştirme:
 • Toplanan veriler objektif bir şekilde değerlendirilmelidir.
 • Değerlendirme sonuçları, çalışanla yüz yüze bir görüşmede paylaşılmalıdır.
5. Geri Bildirim Verme:
 • Geri bildirim açık, yapıcı ve motive edici olmalıdır.
 • Gelişim alanları için SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) hedefler belirlenmelidir.
6. Takip ve Değerlendirme:
 • Gelişim planının takibi yapılmalı ve değerlendirme sonuçları gözden geçirilmelidir.
Çalışan Performansı Değerlendirme Yöntemleri:
 • Dereceleme Ölçekleri: Belirli kriterler için 1'den 5'e kadar puanlama gibi bir sistem kullanılır.
 • Davranışsal Olay Görüşmesi: Belirli davranışların sıklığı ve etkisi değerlendirilir.
 • 360 Derece Geri Bildirim: Çalışanın yöneticisi, iş arkadaşları, müşterileri ve kendisinden geri bildirim alınır.
 • Yetenek ve Beceri Değerlendirmesi: Belirli yetkinlik ve becerilerin seviyesi değerlendirilir.
Çalışan Performansı Değerlendirmenin Faydaları:
 • Çalışanların performanslarını ve gelişimlerini takip etmeyi sağlar.
 • Adil bir şekilde terfi ve zam verme imkanı sunar.
 • Çalışan motivasyonu ve bağlılığı artırır.
 • Şirketin genel performansını ve üretkenliğini artırır.
Çalışan Performansı Değerlendirmenin Zorlukları:
 • Objektif ve adil bir şekilde değerlendirme yapmak zor olabilir.
 • Çalışanlar değerlendirmeye karşı direnç gösterebilirler.
 • Geri bildirim verme ve alma konusunda zorluklar yaşanabilir.
Çalışan Performansı Değerlendirmenin Başarılı Olması İçin:
 • Değerlendirme sistemi açık ve şeffaf olmalıdır.
 • Kriterler net ve objektif olarak tanımlanmalıdır.
 • Geri bildirim yapıcı ve motive edici olmalıdır.
 • Süreç, çalışanların gelişimine odaklanmalıdır.
Çalışan performansı değerlendirmesi, doğru şekilde uygulandığında, çalışanlar ve şirketler için birçok fayda sağlayabilir. Yukarıdaki bilgiler, bu süreci daha iyi anlamanıza ve daha etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olacaktır.
Yazar
grkmgkts
İndirilme
4
Görüntüleme
105
İlk Yayınlama
Son Güncelleme

Derecelendirmeler

5.00 Oylama 1 İnceleme

Son incelemeler

paylaşıma teşekkürler
Geri
Üst