Bilanço ve Gelir Tablosu Analizini Yapma


Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi, bir şirketin finansal sağlığını ve performansını değerlendirmek için kullanılan temel bir araçtır.

Excel'de Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi Yapma​

Excel, finansal verilerin toplanması, düzenlenmesi ve analiz edilmesi için güçlü bir platform sağlar. Bilanço ve gelir tablosu analizi, işletmenin finansal durumunu derinlemesine anlamak için kullanılır.

Bilanço ve Gelir Tablosunun Temel Unsurları​

Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıkları, yükümlülükleri ve öz sermayesini gösterir. Gelir tablosu ise belirli bir dönemdeki gelirleri, giderleri ve net karı veya zararı gösterir. Excel'de bu finansal tabloları analiz ederken şu unsurları dikkate alın:

Varlıklar​

 • Dönen varlıklar (nakit, alacaklar, stoklar)
 • Duran varlıklar (bina, makine, donanım)

Yükümlülükler​

 • Kısa vadeli yükümlülükler (borçlar, kısa vadeli krediler)
 • Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli krediler, tahviller)

Öz Sermaye​

 • Hisse sermayesi
 • Birikmiş karlar

Gelir ve Giderler​

 • Satış gelirleri
 • Maliyetler (satılan malın maliyeti, genel yönetim giderleri)
 • Faaliyet dışı gelir ve giderler

Excel'de Finansal Rasyo Analizi​

Finansal rasyo analizi, bilanço ve gelir tablosu verilerini kullanarak işletmenin performansını değerlendirmenin bir yoludur. Excel'de bu rasyoları hesaplamak için formüller kullanılır:

Likidite Rasyoları​

 • Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler
 • Asit-test Oranı = (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kaldıraç Rasyoları​

 • Borç/Öz Ser

Kaldıraç Rasyoları​

 • Borç/Öz Sermaye Oranı = Toplam Borç / Toplam Öz Sermaye

Karlılık Rasyoları​

 • Brüt Kar Marjı = (Satış Gelirleri - Satılan Malın Maliyeti) / Satış Gelirleri
 • Net Kar Marjı = Net Kar / Satış Gelirleri

Excel'de Görselleştirme ve Sunum​

Finansal verileri Excel'de görselleştirmek, analiz sonuçlarını anlaşılır ve etkileyici bir şekilde sunmanızı sağlar:
 • Dinamik çizelgeler ve grafikler kullanarak finansal rasyoları ve zaman içindeki trendleri gösterin.
 • Koşullu biçimlendirme araçları ile kritik verileri vurgulayın.

Sonuç​

Excel'de bilanço ve gelir tablosu analizi yapmak, işletmenin mali durumunu objektif bir şekilde değerlendirmek için esnek ve güçlü yöntemler sunar. Bu analizler, işletme yöneticilerine stratejik kararlar almak için gerekli bilgileri sağlar ve işletmenin finansal sağlığını iyileştirmek için yol gösterir. İçerikte, benzer işlemlere yönelik hazırlanan bir dosya yer almaktadır.

İçerikte bulunan Excel dosyasından faydalanılması temennisiyle.
Yazar
ExcelDepo
İndirilme
12
Görüntüleme
1,918
İlk Yayınlama
Son Güncelleme

Derecelendirmeler

5.00 Oylama 1 İnceleme

Son incelemeler

Çok teşekkür ederim, elinize sağlık.
Üst