2024 Netten Brüte Brütten Nete Maaş Hesaplama dosyası ile kolayca ücret bordro hesabı yapabilirsiniz. Tarafımca ulaşılan bu dosya herkes tarafından indirilen bir platformdan indirilmiş olup, çok faydalandığım bu sitenin kullanıcılarına fayda sağlaması amacıyla eklenmiştir.

Bu güzel sitenin kullanıcılarının umarım işine yarar.

Ayrıca maaş hesaplamaya dair bazı bilgileri aşağıya kopyalıyorum.

Maaş hesaplarken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları Türk mevzuatı çerçevesinde ele alacak olursak, şirketler ve mali müşavirler için kritik bazı unsurlar öne çıkar. Bu makalede, maaş hesaplama sürecinde dikkate alınması gereken temel faktörleri ve yasal yükümlülükleri açıklıyoruz.

1. Brüt Maaşın Belirlenmesi

 • Brüt maaş, çalışanın iş sözleşmesinde belirtilen ve üzerinden vergi ve sigorta primi hesaplamaları yapılan toplam ücrettir.
 • Türkiye'de asgari ücret, her yıl hükümet tarafından belirlenir ve bu miktarın altında bir ücretle işçi çalıştırılamaz.

2. Sigorta Primi Kesintileri

 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) primleri, hem işveren hem de işçi tarafından ödenir.
 • İşçi payı, brüt maaşın belli bir yüzdesi olarak hesaplanır ve doğrudan maaştan kesilir.
 • İşveren payı ise, işveren tarafından ekstra olarak ödenir ve maaş bordrosunda gösterilir.

3. İşsizlik Sigortası Kesintileri

 • Hem işveren hem de işçi tarafından ödenen bir diğer kesinti, İşsizlik Sigortası Fonu’na yapılan katkıdır.
 • Bu fon, işsiz kalan çalışanlara belirli şartlar altında geçici mali destek sağlamak için kullanılır.

4. Gelir Vergisi Kesintisi

 • Çalışanın gelir düzeyine göre değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır.
 • Türkiye'de gelir vergisi dilimleri her yıl güncellenir ve bu oranlar maaş hesaplamalarında dikkate alınmalıdır.

5. Net Maaş Hesaplaması

 • Net maaş, brüt maaştan yapılan tüm kesintilerin çıkarılmasıyla elde edilen miktardır.
 • Çalışanlara ödenen net maaş, iş sözleşmesinde belirtilen miktar olmalıdır.

6. Yasal Uyumluluk ve Güncellemeler

 • Maaş hesaplamalarında, Türk çalışma yasalarına ve Sosyal Güvenlik mevzuatına tam uyum sağlanmalıdır.
 • Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler takip edilmeli ve maaş hesaplamaları buna göre güncellenmelidir.

7. Ek Ödemeler ve Kesintiler

 • Yemek, yol ve sosyal haklar gibi ek ödemeler veya alacaklar, brüt maaş üzerinden hesaplanabilir.
 • Çalışanların alacağı avanslar, mahsuplaşmalar veya diğer kesintiler de maaş bordrosunda gösterilmelidir.

Sonuç​

Maaş hesaplaması, karmaşık ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Yasalara uygun bir şekilde yapılan doğru hesaplamalar, hem işveren hem de çalışan açısından güven ve şeffaflık sağlar. Bu süreçte, güncel mevzuatı takip etmek ve profesyonel mali danışmanlık almak, olası hataların ve yasal sorumlulukların önüne geçer.
Yazar
fotoistanbul
İndirilme
100
Görüntüleme
980
İlk Yayınlama
Son Güncelleme

Derecelendirmeler

5.00 Oylama 2 İnceleme

Son incelemeler

Merhaba öncelikle çalışma için ellerinie sağlık, ancak kullanırken bir sorunla karşılaştırm brütten nete hesaplama yaparken program otomatik hesaplarken, tam tersi durumunda otomatik hesaplama yapmıyor.(Microsoft 365 kullanıyorum)
Saygılarımla
paylaşımınız için teşekkürler, umarım faydalanan olur.
Üst