Gelir Vergisi Dilimleri ve Hesaplaması


Gelir Vergisi Dilimleri ve Hesaplaması isimli makalemizde, her yıl açıklanan Vergi Dilimleri ile ilgili olarak yapılacak hesaplamaların nasıl olacağı öğretilecektir.

Vergi Dilimleri​

Vergi Dilimleri maaş hesaplamaları yapılırken kesilen Gelir Vergisi için baz alınan temel değerlerdir. 2022 yılı için vergi dilimleri aşağıdaki gibidir:

Dilim1​
Oran​
32.000 TL'ye kadar
%15​
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası
%20​
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası
%27​
880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası
%35​
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası
%40​

Bu dilimler, çalışanlardan kesilecek olan Gelir Vergisi için baz alınan ve olmazsa olmaz rakamlardır. Şimdi adım adım dilimlerin kullanımını ve Gelir Vergisi hesabının nasıl yapıldığını görelim.

Gelir Vergisi Matrahı​

Gelir Vergisi hesaplanması için ilk olarak baz alınacak bir matraha ihtiyaç bulunmaktadır. Gelir Vergisi Matrahı olarak adlandırılan baz rakamı bulmak için, çalışanın Brüt Kazançlarının toplamından ilk olarak %14 SGK Primi ve %1 İşsizlik Primi kesilir (Bkz: SGK ve İŞSİZLİK Primi Hesaplama). Çalışanın herhangi bir vergi indirimi ya da engellilik indirimi varsa, o tutarlarda Brüt Kazançlar toplamından düşürülür. Bu işlemden sonra geriye kalan rakam bize Gelir Vergisi Matrahını vermektedir. Excel'de uygulama görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır:

Gelir Vergisi Matrahı


Böylece gelir vergisinin hesaplanması için gerekli olan matrahını bulmuş oluyoruz.

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı​

İkinci aşamada ise, üst tabloda gördüğümüz 5 ayrı orandan hangisinin uygulanabileceğini belirlemek için Kümülatif Gelir Vergisi Matrahına ihtiyacımız olacak. Bu matrah ise, Gelir Vergisi Matrahlarının ay bazlı toplanması ile oluşur. Kural olarak yılın ilk ayında Gelir Vergisi Matrahı = Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı şeklindedir.

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı


2. ve sonraki 12. ay'a (dahil) kadar ilgili hesaplama ayına ait Gelir Vergisi Matrahı + Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı şeklinde dikkate alınır.

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Yıllık


Bulunan kümülatif matrah, vergi dilimleri tablosunda hangi aralığa giriyorsa, o ay'a ait Gelir Vergisi Matrahına, ilgili oran uygulanır. İşte bu aşamada biraz karmaşık olan hesaplamalar gerekebilir. Şimdi üstteki tabloya göre maaş rakamlarını değiştirerek adım adım 5 ayrı vergi türünün nasıl hesaplanacağını göstereceğiz.

Gelir Vergisi Hesaplama​

1. Vergi Diliminin Hesaplanması​

Kural olarak her yılın Ocak ay'ında Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı sıfırlanır. Bu da, çalışanın gelir vergisi kesilecek matrahına, 1. Dilim'de açıklanan rakamın %15'i kadar vergi oranı uygulaması demektir. 2022 için bu rakam 32.000 TL'dir. Yani çalışan'ın Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı 32.000 TL'ye ulaşılana kadar Gelir Vergisi kesintisi için uygulanacak oran %15 olacaktır.

Bu hesaplama için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
1. Vergi Diliminin Hesaplanması


Dikkat edilirse, Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı 60.183,50 TL'dir. En üstteki tablomuzda da belirtildiği üzere, 32.000 TL için %15'lik oran uygulandı ve 4.800 TL'lik 1. Vergi Dilimine giren rakam bulundu. Şimdi bir sonraki adımda 60.183,50 - 32.000 = 28.183,50 TL'nin hesaplanmasını göreceğiz.

2. Vergi Diliminin Hesaplanması​

Ocak ay'ı için, 1. Vergi diliminin hesaplamasından geriye 28.183,50 TL'lik bir matrah kaldığı gördük. Üstteki tablomuza göre artık bu rakama uygulamamız gereken oranın (2. Dilim Oranı) %20 olduğunu biliyoruz. Bu hesaplama için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
2. Vergi Diliminin Hesaplanması


Böylece Ocak ay'ı için kalan 28.183,50 TL, %20 oranından vergilendirilmiş oldu.

3. Vergi Diliminin Hesaplanması​

Bu hesaplama için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

4. Vergi Diliminin Hesaplanması​

Bu hesaplama için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)

5. Vergi Diliminin Hesaplanması​

Bu hesaplama için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Bu hesaplamalardan sonra yıllık oluşacak tablo aşağıdaki gibi olacaktır:

Gelir Vergisi Dilimleri ve Hesaplaması


Bu adımlar ile artık sizlerde kolayca Gelir Vergisi Hesaplama işlemini yapabilirsiniz.

Makalemizden faydalanmanız temennisiyle.
 
Geri
Üst