Hazır Makro Kodları

Özet Tablo Adlarını Listeleme Özet Tablo Adlarını Listeleme isimli içerikte, çalışma kitabınızda yer alan özet tablo ya da tabloların isimlerinin bir MsgBoxta listelenmesini sağlayacak hazır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
170
Tablo Adlarını Listeleme Tablo Adlarını Listeleme isimli içerikte, çalışma kitabınızda yer alan tablo ya da tabloların isimlerinin bir MsgBoxta listelenmesini sağlayacak hazır makro kodları yer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
179
Makro ile Açılan Liste Oluşturma Makro ile Açılan Liste Oluşturma isimli içerikte, çalışma kitabınızdaki hücrelere vba kodları ile kolayca Açılan listeler eklemenizi sağlayacak hazır makro kodları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
197
Otomatik Sayfa Silme Otomatik Sayfa Silme isimli içerikte, Excel Çalışma kitaplarında yer alan yüzlerce sayfanın oldukça kolay bir şekilde silinmesini sağlayacak hazır makro kodları yer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
217
Otomatik Sayfa Oluşturma Otomatik Sayfa Oluşturma isimli içerikte, kolayca istediğiniz sayıda Excel Çalışma Sayfası oluşturmanızı sağlayacak hazır makro kodları yer almaktadır. Makrolar ile...
Cevaplar
0
Görüntüleme
195
Sub HISSE_ISLEM_BILGILERI() v = Range(B2:D Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row).Value2 Range(H2:L Rows.Count).ClearContents ReDim snc(1 To UBound(v), 1 To 5) For a = 1 To UBound(v) deg =...
Cevaplar
0
Görüntüleme
249
Sub ExcelDepo() MsgBox Format(FileLen(C:\dosya_boyutu_ogrenme.xlsm), #,#00.00) End Sub Uygulama Adımları Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın. Project -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
298
Sub Gizli_Sayfayi_Yazdir() With Sayfa2 .Visible = xlSheetVisible .PrintOut .Visible = xlSheetVeryHidden End With End Sub Uygulama Adımları Microsoft Visual Basic...
Cevaplar
0
Görüntüleme
316
Option Explicit Sub RenklileriGizle() Dim ED As Long For ED = 1 To ActiveSheet.Rows.Count.Range(A ActiveSheet.Rows.Count).End(xlUp).Row If Cells(ED, 1).Interior.Color = 65535 Then...
Cevaplar
0
Görüntüleme
245
Public Con As Object Dim Alan As Range Dim Fs As Object Sub KlasordenKlasoreVerCoskuyu() Dim klasor As Object Dim hedefklasor As String Dim Fs As Object, YazilanDosya As String, Dosya As String...
Cevaplar
0
Görüntüleme
293
Public AppCap$ Public ActWinCap$ Private Sub Workbook_Activate() Application.Caption = exceldepo ActiveWindow.Caption = https://www.exceldepo.com: ©2016 ED End Sub Private Sub...
Cevaplar
0
Görüntüleme
377
Sub formuller_degerlere() Application.ScreenUpdating = False Range(D2:I2).Copy Range(D2:I2).PasteSpecial xlPasteValues Application.CutCopyMode = False Application.ScreenUpdating =...
Cevaplar
0
Görüntüleme
475
Function HucredekiFormul(hucre) If Left(hucre.Formula, 1) = = Then HucredekiFormul = Right(hucre.Formula, Len(hucre.Formula) - 1) Else HucredekiFormul = End If End Function Uygulama...
Cevaplar
0
Görüntüleme
249
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Cells.Address = $A$2 Then Exit Sub If Range(B1) = Empty Then Range(B1) = = If IsNumeric(Range(A1)) And...
Cevaplar
0
Görüntüleme
284
Sub KacinciHaftadayizBulBakalim() Dim Tarih As Date, Hafta As Integer Tarih = Date Hafta = DatePart(ww, Tarih, vbMonday, vbFirstJan1) MsgBox Bugün: Date -- Yılın ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
383
Sub Dosyayi_Yedekleme() Cevap = MsgBox(Bu çalışma kitabını kaydetmek istiyor musunuz?, vbYesNo) If Cevap = vbYes Then AdVer = InputBox(Bir dosya adı verin! Chr(13) Örnek...
Cevaplar
0
Görüntüleme
253
Sub link_guncellestirme() ActiveWorkbook.UpdateLink Name:=ActiveWorkbook.LinkSources End Sub Uygulama Adımları Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın. Project -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
239
Private Sub Worksheet_Deactivate() Application.OnKey {del} End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.HasFormula Then Application.OnKey {del}...
Cevaplar
0
Görüntüleme
221
Private Declare Function GetWindowLongA Lib User32 (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long Private Declare Function SetWindowLongA Lib User32 (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As...
Cevaplar
0
Görüntüleme
418
Sub Kontrol() For a = 1 To Sheets.Count For Each hucre In Sheets(a).Range(A1:E20) If hucre.Interior.Color = vbBlue Then If hucre.MergeCells = True Then...
Cevaplar
0
Görüntüleme
225
Üst
Konuşma Başlat
Sitemiz ile ilgili tüm soru(n)larınız için hızlı iletişim kurabilirsiniz. Excel sorularınız cevaplanmayacaktır.
Ekip üyelerimizden ilk müsait olan cevap verecektir.