Haftalık Puantaj Takibi​

Haftalık Puantaj Takibi isimli dosya çalışanlarınızın haftalık puantaj takibini yapacağınız basit ama faydalı bir şablon içermektedir.

/assets/images/editor/image-20210221123621-1.png


Çalışan Puantaj Takip Sistemi​

Puantaj, çalışanların ücret hakedişlerinin hesaplanabilmesi için işyerlerine geliş gidişlerinin, diğer bir ifadeyle çalışmalarının takip edildiği sistemin adıdır. Puantaj takibi yapmak için oldukça kapsamlı programlar bulunmaktadır.

Biz bu örnekte, elinde bir puantaj programı olmayan küçük çaplı işyerlerinin haftalık olarak çalışanlarının takibinin nasıl yapılacağına dair bir fikir sunmak istedik. Dosya geliştirilmeye açık, bilgi vermek mahiyetinde olan bir şablon niteliğindedir, çok fazla işlevi bulunmamaktadır.

Faydalanılması temennisiyle.

Bu Dosyada Kullanılan Excel Özellikleri​

Geri
Üst