Başlangıç P & L Modeli bir mali çeyrek veya yıl olmak üzere belirli bir dönemde ortaya çıkan gelirleri, maliyetleri ve giderleri özetleyen bir mali tablodur.

Mali tablolarda ve varlık yatırımlarında ve tarihlerinde kullanılacak ürün adlarını, birim fiyatları, birim maliyetleri, dönemleri ve vergi oranını ayarlamak için bu sayfadaki parametreleri girin.

Bilanço A/R, Envanter ve satıcıyı yönlendirmek için oranları girin. Hesaplamaları tamamlamak için Bilançodaki bilgileri kullanarak, Faizi artırmak için Faiz Oranını ve Kar ve Zararda Amortismanı artırmak için Amortisman Yıllarını girin.

Bilançoda hesaplanacak Varlıkları ve kredileri girin.

Faydalanmanız temennisiyle.

Bu Dosyada Kullanılan Özellikler

Resul Kurt Danışmanlık
Geri
Üst