İki sayı arasında not almış kaç kişi var?Excel'de A sütununda öğrenci isimleri, B sütununda ise aldıkları notlar bulunmaktadır. 1 ile 5'li not sistemine göre 100'lük puan baremi üzerinden kaç kişi 1 kaç kişi 2 vs almış listeyelebilir miyiz?

Kullanılacak Formüller:


Öğrencilerin aldıkları puanlara göre kaç kişi 1 ile 5'lik not sistemine göre dağılım listesini bulmak için ÇOKEĞERSAY (COUNTIFS) ya da EĞERSAY (COUNTIF) formüllerinin ikisi de kullanılabilir.

ÇOKEĞERSAY (COUNTIFS) formülünün EĞERSAY (COUNTIF) formülünden farkı, birden fazla kriteri sorgulayabiliyor olmasıdır.

Formül Nasıl Kullanılır?


Öncelikle, A4 hücresinden itibaren birkaç tane öğrenci bilgisi tanımlayalım. B4 hücresinden itibaren ise bu yazdığımız öğrencilerin aldıkları notları yazalım. B4 hücresinden itibaren kaç tane not yazmışsak aşağı doğru hepsini seçelim ve ad tanımlaması olarak "notlar" yapalım.

Daha sonra D4 hücresinden itibaren alt alta girdiğimiz notların yer aldığı kriterleri belirleyelim. (0 ile 44 gibi).

E4
hücresine;

TÜRKÇE
=ÇOKEĞERSAY(notlar;">=0";notlar;"<=44")


İNGİLİZCE
=COUNTIFS(notlar;">=0";notlar;"<=44") yazalım ve aşağıya doğru kopyalayım.

F4 hücresine;

TÜRKÇE
=EĞERSAY(notlar;">=0")-COUNTIF(notlar;">44")


İNGİLİZCE
=COUNTIF(notlar;">=0")-COUNTIF(notlar;">44") yazalım ve aşağıya doğru kopyalayım.

Detaylar için dosyamızı inceleyebilirsiniz.

Ekran Görüntüsü