VBA İşlevleri Listesi

Makale Arşivi
Rastgele Excel Makalesi
ÇOKEĞER Formülü ve Kullanımı
33 İNDİRİM

Tüm Yönleriyle ÇAPRAZARA Formülü Kullanımı Eğitimi

15.00 10.00
VBA İşlevleri Listesi isimli bu yazıda, Excel makroları yazarken kullanmanız gereken bazı faydalı işlevlere dair bilgiler yer almaktadır.

Excel VBA'ya başladıktan sonra bir sonraki en önemli şey, bir VBA kodu yazarken yerleşik VBA işlevlerinin nasıl kullanılacağını öğrenmektir. Bu yüzden önemli VBA işlevlerini ayrıntılı olarak örnekler ve örnek kodlarla anlatmaya çalışacağız. VBA Excel formüllerindeki gibi kullanılan işlevleri Türkçe'ye dönüştürmediği için, yabancılık çekilmemesi adına terimleri İngilizce olarak aktaracağız.

VBA İşlevleri Listesi

Aşağıda, başlıca VBA işlevlerinin kategorilerinin listesi verilmiştir, tüm işlevler bu kategoriler altında daha ayrıntılı olarak listelenmiştir:

  1. VBA METİN İşlevleri
  2. VBA TARİH İşlevleri
  3. VBA SAAT İşlevleri
  4. VBA MATEMATİKSEL İşlevleri
  5. VBA MANTIKLSAL İşlevleri
  6. VBA Information İşlevleri
  7. VBA Financial İşlevleri
  8. VBA ARRAY İşlevleri
  9. VBA Data Type Conversion İşlevleri
  10. VBA Error Handling İşlevleri

VBA METİN (Text) İşlevleri

VBA METİN işlevleri, bir hücreden, hücre aralığından veya tüm bir çalışma sayfasından veya çalışma kitabından metin değerlerini değiştirmenize yardımcı olur. Basit bir deyişle, bu işlevler özellikle metin değerlerini değiştirmek için oluşturulmuştur.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 18 METİN işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

İşlev Adı Açıklama
VBA Format İşlevi Belirli bir formatı uygulamanıza ve ardından sonuçta bu dizeyi döndürmenize yardımcı olur.
VBA InStr İşlevi Bir dizeden bir alt dizeyi arar ve sonuçtaki alt dizenin başlangıç konumunu döndürür.
VBA InStrRev İşlevi Ayrıca bir dizeden bir alt dizeyi arar ve sonuçtaki alt dizenin başlangıç konumunu döndürür (sağdan sola bakarak).
VBA LCase İşlevi Bir dizeyi, tüm karakterlerin küçük olduğu küçük harfli bir dizeye dönüştürür.
VBA Left İşlevi Soldan olacak şekilde istenen karakter sayısı kadar değer döndürür.
VBA Len İşlevi Fonksiyon içinde kullanılan ya da referans alınması istenen değerin uzunluk sayısını döndürür.
VBA LTrim İşlevi Baştaki boşlukları (sol taraftan) bir dizeden kaldırır ve sonuçta bu boşluklar olmadan bu dizeyi döndürür.
VBA Mid İşlevi Başlangıç sayısı ve istenen sayıdaki kadar sonuç döndürür.
VBA Replace İşlevi Bir değeri ya da karakteri istenen başka bir değer ya da karakter ile değiştirir.
VBA Right İşlevi Sağdan olacak şekilde istenen karakter sayısı kadar değer döndürür.
VBA RTrim İşlevi Sondki boşlukları (sağ taraftan) bir dizeden kaldırır ve sonuçta bu boşluklar olmadan bu dizeyi döndürür.
VBA Space İşlevi Kullanıcı tarafından belirtilen sayıda boşluk içeren bir değer oluşturur ve sonuçta döndürür.
VBA StrComp İşlevi İki dizeyi karşılaştırır ve sonucu bir tamsayı olarak döndürür.
VBA StrConv İşlevi Bir dizeyi belirli bir biçime dönüştürür ve sonuçta yeni bir dize döndürür.
VBA String İşlevi Bir karakter alır ve birkaç kez tekrar eder ve sonuçta bir dize olarak döndürür.
VBA StrReverse İşlevi Bir dizeyi ters çevirir ve sonuç döndürür.
VBA Trim İşlevi Bir değerin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır.
VBA UCase İşlevi Bir dizeyi, tüm karakterlerin büyük harfle yazıldığı bir büyük harf dizesine dönüştürür.

VBA TARİH (Date) İşlevleri

VBA TARİH işlevleri, verilerdeki tarihlerle ilgilenmek için özel olarak oluşturulmuştur. Bu işlevlerle, bir tarihin bir bölümünü çıkarabilir, bir tarihe günler ekleyebilir veya bu tarihten iki tarih arasındaki farkı çıkarabilirsiniz.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 12 TARİH işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

İşlev Adı Açıklama
VBA Date İşlevi Sistemin ayarını kullanarak sonuçtaki mevcut tarih değerini döndürür.
VBA DateAdd İşlevi Tarihe (ve saate) bir aralık ekler.
VBA DateDiff İşlevi İki tarih veya iki tarih ve saat arasındaki aralıkların sayısını döndürür.
VBA DatePart İşlevi Bir tarihten bölümü (gün, ay ve yıllar) döndürür.
VBA DateSerial İşlevi Sağlanan gün, ay ve yılı kullanarak bir tarih oluşturur.
VBA DateValue İşlevi Bir tarihi temsil eden bir dize veya bir dize olarak saklanan bir tarihi gerçek bir tarihe dönüştürür.
VBA Day İşlevi Gün değerini geçerli bir tarihten alır ve geri kalan bileşenleri (ay ve yıl) yok sayar ve sonuçta döndürür.
VBA Month İşlevi Ay değerini geçerli bir tarihten alır ve geri kalan bileşenleri (gün ve yıl) yok sayar ve sonuçta döndürür.
VBA MonthName İşlevi Ay numarasını (1 ile 12 arasında) kullanarak ayın adını döndürür.
VBA WeekDay İşlevi Sağlanan tarihin hafta içi gününü (1 ile 7 arasında değişen) döndürür.
VBA WeekDayName İşlevi Gün numarasını (0 ile 7 arasında) kullanarak günün adını döndürür.
VBA Year İşlevi Yıl değerini geçerli bir tarihten alır ve geri kalan bileşenleri (gün ve ay) yok sayar ve sonuçta döndürür.

VBA ZAMAN (Time) İşlevleri

VBA ZAMAN işlevleri, zaman değerleriyle çalışmanıza ve isterseniz bunları değiştirmenize yardımcı olur. Zaman değerinden bir bölümü çıkarabilir, bir saate saat, dakika ve saat ekleyebilir, iki zaman değerleri arasındaki farkı hesaplayabilirsiniz.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 8 ZAMAN işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

İşlev Adı Açıklama
VBA Hour İşlevi Saat değerini geçerli bir zamandan alır ve bileşenlerin geri kalanını (dakika ve saniye) yok sayar ve sonuçta döndürür.
VBA Minute İşlevi Dakika değerini geçerli bir zamandan alır ve bileşenlerin geri kalanını (saat ve saniye) yok sayar ve sonuçta döndürür.
VBA Now İşlevi Sistemin ayarını kullanarak sonuçtaki geçerli tarih ve saat değerini döndürür.
VBA Second İşlevi Saniye değerini geçerli bir zamandan alır ve bileşenlerin geri kalanını (saatler ve dakikalar) yok sayar ve sonuçta döndürür.
VBA Time İşlevi Sistemin ayarını kullanarak sonuçtaki mevcut zaman değerini döndürür.
VBA WeekDay İşlevi Gece yarısından (00:00) bu yana geçen saniye sayısını döndürür.
VBA TimeSerial İşlevi Kullanıcı tarafından belirtilen saatleri, dakikaları ve saniyeleri kullanarak geçerli bir zaman değeri (VBA'ya göre) döndürür.
VBA TimeValue İşlevi Tarih ve saat içeren bir değerden zaman değerini alır ve sonuçta döndürür.

VBA MATEMATİKSEL (Maths) İşlevleri

VBA MATEMATİKSEL işlevleri, belirli matematiksel hesaplamaları gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Basit bir deyişle, bu işlevler, aksi takdirde gerçekleştirilmesi karmaşık olan hesaplamaları gerçekleştirir.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 13 MATEMATİKSEL işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

İşlev Adı Açıklama
VBA Abs İşlevi Sayısal bir değeri mutlak sayıya dönüştürür ve sonuçta döndürür.
VBA Atn İşlevi Sağlanan sayının arktanjantını hesaplar ve sonuçta döndürür.
VBA Cos İşlevi Sağlanan açının kosinüsünü hesaplar ve sonuçta döndürür.
VBA Exp İşlevi Sağlanan x değeri için ex değerini hesaplar ve sonuçta döndürür.
VBA Fix İşlevi Bir sayıyı tam sayıya kısalttıktan sonra sonuçta bir sayı döndürür.
VBA Int İşlevi Bir sayıyı alır ve sonuçtaki tamsayı kısmını bir sayı olarak döndürür.
VBA Log İşlevi Kullanıcı tarafından doğal logaritmanın doğal logaritmasını hesaplar ve sonuçta döndürür.
VBA Rnd İşlevi Sonuçta 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı döndürür.
VBA Round İşlevi Bir sayıyı belirli bir ondalık sayıya yuvarlar ve sonuçta yeni yuvarlanmış sayıyı döndürür.
VBA Sgn İşlevi Sağlanan sayının aritmetik işaretini temsil eden bir tamsayı döndürür.
VBA Sin İşlevi Sağlanan açının sinüsünü hesaplar ve sonuçta döndürür.
VBA Sqr İşlevi Sağlanan sayının karekökünü hesaplar ve sonuçta döndürür.
VBA Tan İşlevi Sağlanan açı değerinin tanjantını hesaplar.

VBA MANTIKSAL (Logical) İşlevleri

VBA MANTIKSAL işlevleri, koşulları test etmenize ve bu koşul ve bu değer YANLIŞ ise başka bir değer döndürmenize yardımcı olur.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 1 MANTIKSAL işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

İşlev Adı Açıklama
VBA Iif İşlevi Bir koşulu test eder ve koşul DOĞRU ise belirtilen değeri ve bu koşul YANLIŞ ise başka bir değer (belirtilmiş) döndürür.

VBA BİLGİ (Information) İşlevleri

VBA BİLGİ işlevleri, Excel uygulama ortamından belirli bilgileri almanıza yardımcı olur. Bir değerin tarih olup olmadığını, bir hata varsa veya bir nesneniz varsa kontrol edebilirsiniz.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 8 BİLGİ işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

İşlev Adı Açıklama
VBA IsArray İşlevi Sağlanan ifadenin bir dizi olup olmadığını test eder ve sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olarak döndürür.
VBA IsDate İşlevi Sağlanan ifadenin tarih olup olmadığını test eder ve sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olarak döndürür.
VBA IsEmpty İşlevi Sağlanan ifadenin boş olup olmadığını test eder ve sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olarak döndürür.
VBA IsError İşlevi Sağlanan ifadenin bir hata olup olmadığını test eder ve sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olarak döndürür.
VBA IsMissing İşlevi Bir prosedür için bir bağımsız değişkenin eksik olup olmadığını test eder ve sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olarak döndürür.
VBA IsNull İşlevi Sağlanan ifadenin NULL olup olmadığını test eder ve sonucu TRUE veya FALSE olarak döndürür.
VBA IsNumeric İşlevi Sağlanan ifadenin bir sayı olup olmadığını test eder ve sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olarak döndürür.
VBA IsObject İşlevi Sağlanan ifadenin bir nesne olup olmadığını test eder ve sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olarak döndürür.

VBA FİNANSAL (Financial) İşlevleri

VBA FİNANSAL fonksiyonları, girdiğiniz değerlerle finansal hesaplamalar yapmanıza yardımcı olur. Yatırım ve kredi için amortismanı, gelecekteki değerleri veya faiz oranını hesaplayabilirsiniz.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 12 FİNANSAL işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

İşlev Adı Açıklama
VBA DDB İşlevi Çift Azalan Bakiye Yöntemini kullanarak bir duran varlık için belirli bir dönem için amortismanı hesaplar.
VBA FV İşlevi Bir kredinin veya yatırımın gelecekteki değerini hesaplar.
VBA IPmt İşlevi Belirli bir dönem için kredi veya yatırımın faiz miktarını hesaplar.
VBA IRR İşlevi Bir dizi periyodik nakit akışı için iç getiri oranını hesaplar.
VBA MIRR İşlevi Bir dizi periyodik nakit akışı için değiştirilmiş iç getiri oranını hesaplar.
VBA NPer İşlevi Bir yatırım veya kredi için dönem sayısını hesaplar.
VBA NPV İşlevi Bir yatırımın net bugünkü değerini hesaplar.
VBA Pmt İşlevi Belirli bir dönem için ana kredi veya yatırım tutarını hesaplar.
VBA PV İşlevi Bir kredinin veya yatırımın bugünkü değerini hesaplar.
VBA Rate İşlevi Bir kredi veya yatırım için faiz oranını hesaplar.
VBA SLN İşlevi Bir varlığın tek bir dönem için doğrusal amortismanını hesaplar.
VBA SYD İşlevi Bir varlığın kullanım ömrü boyunca belirli bir dönem için yıllar toplamı basamak amortismanını hesaplar.

VBA DİZİ (Array) İşlevleri

VBA DİZİ işlevleri dizilerle başa çıkmanıza yardımcı olur. Bir dizideki değerleri filtreleyebilir, bir dizeyi birleştirebilir ve bölebilirsiniz.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 6 DİZİ işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

İşlev Adı Açıklama
VBA Array İşlevi Sizin tarafınızdan sağlanan bir dizi değerle bir dizi oluşturur.
VBA Filter İşlevi Ölçütleri kullanarak bir dizeler dizisinden bir alt küme döndürür.
VBA Join İşlevi Birden çok dizeyi tek bir dizede birleştirir ve sonuca döndürür.
VBA LBound İşlevi Bir dizi boyutu için en düşük alt simgeyi döndürür.
VBA Function İşlevi Kullanarak bir dizeyi birden çok dizeye böler.
VBA UBound İşlevi Bir dizinin bir boyutu için üstteki alt simgeyi döndürür.

VBA DATA TÜRLERİ (Data Type) İşlevleri

VBA DATA TÜRLERİ işlevleri dizilerle başa çıkmanıza yardımcı olur. Bir dizideki değerleri filtreleyebilir, bir dizeyi birleştirebilir ve bölebilirsiniz.

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 20 DATA TÜRLERİ işlevinin bir listesini görebilirsiniz:


VBA HATA İŞLEME (Error Handling) İşlevleri

VBA HATA İŞLEME işlevleri, bir VBA kodunda oluşan hata hakkında bilgi almanıza yardımcı olur. Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 1 Hata İşleme fonksiyonumuz var ve kodlarınızda hata işleme tekniklerini de kullanabilirsiniz:

Aşağıda, kullanmayı öğrenebileceğiniz 1 HATA İŞLEME işlevinin bir listesini görebilirsiniz:

Google Reklamları yerine reklamınızı yayınlamak ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Makrolara açıklama eklenerek değişkenlerin ve yazılan ifadelerin ne anlama geldiği açıklanmak istenebilmekte veya açıklayıcı olduğu düşünülen not ve metinler makrolara eklenebilmektedir. Tek tırnaktan sonraki tüm metinler veya diğer karakterler bir anlam ifade etmez ve yeşil renkte görünürler.

Kodda hata ayıklaması yaparken bazı satırların tek tırnak kullanılarak kapatılması ve işleme konulmaması çok yararlıdır. O kodda yazan işlemin tekrar gerçekleştirilmesi için tek tırnakla başlayan satırdaki tek tırnak işaretini silinebilmektedir.
Yükleniyor...