Ücretsiz dosya indirmek için üyelik oluşturup, dosyayı indirip işini gördükten sonra, "hesabımı silin" şeklinde aldığımız artan talepler kapsamında; yayın hayatımız devam ettikçe ÜCRETSİZ DOSYA İNDİRME özelliğimizi devre dışı bırakmış bulunuyoruz.

Sitemizden dosya indirmek için Üyelik Paketi satın alabilirsiniz ya da dilerseniz İletişim bölümünden hesap silme talebinde bulunabilirsiniz.

UserForm Resize Özelliği Eklemek

UserForm Resize Özelliği Eklemek isimli kodlar UserForm nesnenizi istediğiniz gibi boyutlandırmanızı sağlayacak niteliktedir.

XD Destek İste
Option Explicit

Private Const MResizer = "ResizeGrab"
Private WithEvents m_objResizer As MSForms.Label
Private m_sngLeftResizePos As Single
Private m_sngTopResizePos As Single
Private m_blnResizing As Single

Private Sub m_AddResizer()
    Set m_objResizer = Me.Controls.Add("Forms.label.1", MResizer, True)
    With m_objResizer
        With .Font
            .Name = "Marlett"
            .Charset = 2
            .Size = 14
            .Bold = True
        End With
        .BackStyle = fmBackStyleTransparent
        .AutoSize = True
        .BorderStyle = fmBorderStyleNone
        .Caption = "o"
        .MousePointer = fmMousePointerSizeNWSE
        .ForeColor = RGB(100, 100, 100)
        .ZOrder
        .Top = Me.InsideHeight - .Height
        .Left = Me.InsideWidth - .Width
    End With
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
    Unload Me
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        m_sngLeftResizePos = X
        m_sngTopResizePos = Y
        m_blnResizing = True
    End If
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        With m_objResizer
            .Move .Left + X - m_sngLeftResizePos, .Top + Y - m_sngTopResizePos
            Me.Width = Me.Width + X - m_sngLeftResizePos
            Me.Height = Me.Height + Y - m_sngTopResizePos
            .Left = Me.InsideWidth - .Width
            .Top = Me.InsideHeight - .Height
        End With
    End If
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        m_blnResizing = False
    End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
    m_AddResizer
End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()
    Me.Controls.Remove MResizer
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Üstteki kodları bir UserForm nesnesine eklerseniz, açıldığında boyutları ile istediğiniz gibi ekran üzerinden oynayabilirsiniz. 64 bit Ofis Sürümlerinde kodlar çalışmayabilir.

#UserForm Resize Özelliği Eklemek #userform #resize #özelliği #eklemek
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Hesap Makinesini Açma
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Makro ile Biçimleri Temizleme
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Makro ile Boş Satırları Silme
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Aç Penceresini Açan Makro
Makro ile Hızlı Doldurma
Excel Makroları ile Klasör Arama
Program Başlangıcı Kodları
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Excel Makroları ile Dosya Silme
Satır Yüksekliğini Ayarla
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Excel Satır Seçme Kodu
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Sütun Genişliğini Ayarla
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Top 10 Değeri Renklendirme
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Son Sütun Numarasını Bulma
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Excel Satır Silme Kodu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir Excel sayfasında var olan bilgilerin özetini görebilmek için, Şerit Menü -> Gözden Geçir -> Çalışma Kitabı İstatistikleri simgesini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi bir sonuç verecektir:

Çalışma Kitabı İstatistikleri

Bu işlem için Ctrl + Shift + G kısayolunu da kullanabilirsiniz.

Yükleniyor...