UserForm Kapatma Kodu

UserForm Kapatma Kodu isimli kod örneğinde verdiğimiz kısa kodu kullanarak, bir UserForm nesnesinin kapatılmasını sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Private Sub CommandButton1_Click()
    End
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodun doğru bir şekilde test edilmesi için bir UserForm ve üzerine eklenmiş bir CommandButton nesnelerine ihtiyaç vardır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Çalışma Sayfasının Ekran Görünümünü Büyütme
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Aktif Çalışma Sayfasını Koruma
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Yazı Efekti Verme Kodu
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Sayıları Yeni Bir Sayıyla Çarpma
Birden Çok Sütun Ekleme
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
Excel Hücrelerini Çözme
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Hedef Aramayı Kullanma
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Hücrenin Rengini Değiştirme
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Makrolar İşlem Yaparken Ekranın Kilitlenmesi
Satır Yüksekliğini Ayarla
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Toplu Sütun Silme
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Excel Tam Ekran Yapma
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Excel Makroları ile Klasör Arama
Grafik Türünü Değiştirme
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Excel Alarm Kurma
Seri Numaralarını Ekleme
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
Kilitlenmemiş Hücreleri Seçme İşlemi
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

YARARLI KISAYOLLAR
Bir sonraki sonucu bulma Shift F4
Kopyala Kısayolu Ctrl C
Yazdırma Ctrl P
Bir Ekran Sağa Git Alt PgDn
Bul Penceresini Açma Ctrl F
Excel dosyalarınızı kapatırken otomatik olarak kaydedilmesini isterseniz, aşağıdaki kodu BuçalışmaKitabına eklemeniz yeterli olacaktır:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
 ThisWorkbook.Close True
End Sub
Yükleniyor...