UserForm Açılırken Efekt Ekleme

UserForm Açılırken Efekt Ekleme isimli kod, UserForm'un SpecialEffect özelliğinin açılışta nasıl uygulanabileceğini gösteren bir örnek içermektedir.

XD Destek İste
Private Sub UserForm_Activate()
    UserForm1.SpecialEffect = fmSpecialEffectEtched
    CommandButton1.Caption = "Excel Depo"
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bir UserForm nesnesi açılırken, varsayılan olarak aşağıdaki gibi görünür.

UserForm Açılırken Efekt Ekleme

Üstteki kodlarımızı kullandığınızda ise, UserForm'un görünümü aşağıdaki gibi olacaktır:

UserForm Açılırken Efekt Ekleme

Etiketler

Hazır Dosyayı İndir

  DOSYAYI İNDİR
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
Seçimi Yazdırma
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Negatif Sayıları Vurgulama
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Excel Tam Ekran Yapma
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Açıklama İçeren Tüm Hücreleri Vurgulama
Belirli Metni Vurgulama
Negatif Sayıları Poztif Sayıya Çevirme
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Metni Tersten Yazdırma
Makro ile Git Penceresini Açma
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Seçili Her Satırdan Sonra Bir Satır Ekleme
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Program Başlangıcı Kodları
Hücredeki Değere Göre İşlem Yapma
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
Dizileri Döngüye Eklemek
Hedef Aramayı Kullanma
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Tek Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Txt Dosyası Oluşturma
Aktif Sütuna Göre Diğer Sütunda İşlem
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Top 10 Değeri Renklendirme
X Sayı Atlayarak Satır Gizleme
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Kullanıcı Adınızı Bulma
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Kopyala ve Özel Yapıştır
Transparan UserForm Oluşturmak
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
Özel Sayfaları Yazdırma
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

YARARLI KISAYOLLAR
Filtre Ekleme/Kaldırma Ctrl Shift L
Bir önceki sonucu bulma Ctrl Shift F4
Hücreyi Taşıma Sürükle
Sayfalar Arası Geçiş Önceki Sayfa Ctrl Page Up
Farklı Kaydetme F12
Excel'de büyük rakamlar ile çalışırken, sayılar binlik ya da milyonluk rakamlara bölünerek çalışılır. özellikle Finans departmanlarında çok sık kullanılan bir yöntemdir.
Bunu yapmak için sayının olduğu hücrenin yanına =A1/1000 şeklinde bir formül yazabilirsiniz.
Ama başka bir hücre kullanmadan, aynı hücrede bine ya da milyona bölünmüş olarak görünmesini isterseniz;
  1. Aktif hücre seçiliyken sağ tık, Hücre Biçimlendirme,
  2. Sayı Sekmesinden İsteğe Uyarlanmış bölümüne tıklama,
  3. Yan kısımdaki alana, #.##0. yazmamız ve tamam dememiz yeterli olacaktır.
Hücrede, 125.000.000 şeklinde yazılı olan veri, görünümde, 125.000 şeklinde olacaktır.

Not: Eğer binlik ayracınız nokta (.) yerine virgül (,) ise, #,##0, yazmanız gerekir.
Yükleniyor...