TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma

Textbox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma isimli kodu kullanarak, iki ayrı TextBox nesnesindeki verilerin arasında boşluk bırakma işlemi yapılabilir.

XD Destek İste
Sub TextBox_Bosluk_Birakma()
    Sayfa1.Range("A1").Value = Textbox1.Value & " " & Textbox2.Value
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bir sayfa ya da UserForm üzerinde bulunan iki ayrı TextBox nesnesini, tek bir hücrede ya da sonuçta birleştirirken arada boşluk bırakmak gerekebilir. Üstteki basit kod bu işlemi yerine getirmektedir. Kodun kullanım gerekliliği farklı farklı yerlerde olacak şekilde revize edilebilir.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Satırları Otomatik Sığdır
Makro Etkinletirilmezse Sayfalar Gizlenir
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Çalışma Kitabının Adını Tarih Olarak Kaydetme
Seçili Her Satırdan Sonra Bir Satır Ekleme
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Bağlantılı Resim Ekleme
Seçili Hücrelerdeki Harfleri Büyük Harfe Değiştirme
Çalışma Kitabının Yedeğini Oluşturma
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Bir Değeri Renklendirme
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Yorumları Yazdırma
Boş Hücreleri Vurgulama
Kopyala ve Özel Yapıştır
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Transparan UserForm Oluşturmak
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Tek Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Aç Penceresini Açan Makro
Tüm Çalışma Sayfalarını Gösterme
Program Başlangıcı Kodları
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Sütunda Yazılı Olanlardan Sayfa Adı Yapma
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Küp Kökünü Hesaplama
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Makro Etkinleştirilmeden Sayfalar Görüntülenmesin
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir Excel sayfasında var olan bilgilerin özetini görebilmek için, Şerit Menü -> Gözden Geçir -> Çalışma Kitabı İstatistikleri simgesini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi bir sonuç verecektir:

Çalışma Kitabı İstatistikleri

Bu işlem için Ctrl + Shift + G kısayolunu da kullanabilirsiniz.

Yükleniyor...