Sütun Genişliğini Ayarla

Sütun Genişliğini Ayarla isimli makro kodunu kullanarak, tanımladığınız sütunların genişliklerini kod ile ayarlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Sub Column_Width()

    Columns("A:E").ColumnWidth = 30

End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

"A:E" şeklindeki değerleri istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

#Sütun Genişliğini Ayarla
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Dizileri Döngüye Eklemek
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Formu Kapatma Makro Kodu
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Son Sütun Numarasını Bulma
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Listbox ve Combobox Satır Kaydırma
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Program Başlangıcı Kodları
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Excel Makroları ile Klasör Arama
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Hücrenin Rengini Değiştirme
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Excel Satır Seçme Kodu
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Son Satır Numarasını Bulma
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Excel Hücresini Seçme Makrosu
UserForm Resize Özelliği Eklemek
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Kopyala ve Özel Yapıştır
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Dolar Okutma Makrosu
Hesap Makinesini Açma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir çalışma kitabında, aynı formatlarda birden fazla çalışma sayfanız varsa, bu sayfadaki bazı alanları (aynı hücrelerde koşuluyla) tek bir sayfada en hızlı bir şekilde toplamak için:
=TOPLA('*'!A2:A50) gibi bir formül kullanabilirsiniz.
* işareti ile sayfa isimlerini Joker Karakter kullanarak kolayca sürece dahil edebiliriz.
Formülümüz, her sayfadaki A2:A50 aralığındaki değerlerin sonucunu verecektir.
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için, Birden Fazla Sayfadaki Verileri Kolay Toplama isimli videmouzu izlemenizi de öneririm.
Yükleniyor...