StrComp

VBA StrComp işlevi, VBA işlevlerinin metin kategorisi altında listelenmiştir. Bir VBA kodunda kullandığınızda, iki dizeyi birbiriyle karşılaştırdıktan sonra bir tam sayı döndürür. Basit bir deyişle, onu kullanarak iki dizeyi üç farklı yolla karşılaştırırsınız.

Argümanlar

String1: Karşılaştırılacak ilk dize.
String2: Karşılaştırılacak ikinci dize.
[Compare]: Yapılandırılacak Dize karşılaştırmasının türünü tanımlamak için bir dize değeri [Bu isteğe bağlı bir bağımsız değişkendir ve belirtilmezse VBA varsayılan olarak vbBinaryCompare alır].
vbBinaryCompare: İkili karşılaştırma için.
vbTextCompare: Metin karşılaştırması için.
vbDatabaseCompare: Veritabanı Karşılaştırması için.

Örnek

VBA StrComp işlevinin nasıl kullanılacağını kolayca anlamak için, yazdığımız vba kodunu aşağıdaki örnekten gözlemleyebilirsiniz:

StrComp Örneği

Sub VBA_StrComp()
Range("B1").Value = StrComp(Range("A1"), Range("A2"))
End Sub

Yukarıdaki kodda, A1 hücresinden ve A2 hücresinden değerleri karşılaştırmak için STRCOMP'u kullandık ve her iki değer aynı olmadığından sonuçta 1 döndürdü.

Etiketler

Excel Eğitimleri

StrComp Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler

Excel ile Stok Takibi (dosya)

Makina Bakım Onarım Takip Programı (dosya)

StrComp İşlevi Kullanım Örneği (dosya)

VBA İşlevleri Listesi (makale)

Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Gizli satır ve sütunların haricinde seçili olan hücreleri nasıl kopyalayabiliriz?
Kopyalanacak alanı seçip, Shift + alt + ; tuşlarına birlikte basmanız yeterlidir.
Yükleniyor...