StrComp

VBA StrComp işlevi, VBA işlevlerinin metin kategorisi altında listelenmiştir. Bir VBA kodunda kullandığınızda, iki dizeyi birbiriyle karşılaştırdıktan sonra bir tam sayı döndürür. Basit bir deyişle, onu kullanarak iki dizeyi üç farklı yolla karşılaştırırsınız.

Argümanlar

String1: Karşılaştırılacak ilk dize.
String2: Karşılaştırılacak ikinci dize.
[Compare]: Yapılandırılacak Dize karşılaştırmasının türünü tanımlamak için bir dize değeri [Bu isteğe bağlı bir bağımsız değişkendir ve belirtilmezse VBA varsayılan olarak vbBinaryCompare alır].
vbBinaryCompare: İkili karşılaştırma için.
vbTextCompare: Metin karşılaştırması için.
vbDatabaseCompare: Veritabanı Karşılaştırması için.

Örnek

VBA StrComp işlevinin nasıl kullanılacağını kolayca anlamak için, yazdığımız vba kodunu aşağıdaki örnekten gözlemleyebilirsiniz:

StrComp Örneği

Sub VBA_StrComp()
Range("B1").Value = StrComp(Range("A1"), Range("A2"))
End Sub

Yukarıdaki kodda, A1 hücresinden ve A2 hücresinden değerleri karşılaştırmak için STRCOMP'u kullandık ve her iki değer aynı olmadığından sonuçta 1 döndürdü.

Etiketler

StrComp Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler

Excel ile Stok Takibi (dosya)

VBA İşlevleri Listesi (makale)

Makina Bakım Onarım Takip Programı (dosya)

StrComp İşlevi Kullanım Örneği (dosya)

Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

YARARLI KISAYOLLAR
Hücreyi Araya Yerleştirme Shift Sürükle
Aktif Sayfayı Kapatma Ctrl F4
Formül Ekle Shift F3
Bitişik Hücre Aralığı Seçme Shift Tıklama
Hızlı Doldurma Kısayolu Ctrl E
Excel VBA kodları yazarken bazı durumlarda ve vba yapısı gereğince kod satırları ekrana sığmamakta ve sağa doğru uzayabilmektedir. Özellikle kodların okunması, incelenmesi esnasında çok can sıkıcı olan bu uzun kodları, alt tire kullanarak kısaltıp, bir alt satırda listeleyebilir ve ekrana sığmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek:
Sub Deneme()
Application.Visible = _
False
End Sub

Alt tire (_) kullanarak False komutunu alt satırda sorunsuz bir şekilde göstermeyi sağladık.
Yükleniyor...