Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma

Bu kod ile Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma işlemini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, işlerinizde zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Sub RemoveSpaces()
Dim myRange As Range
Dim myCell As Range
Select Case MsgBox("Bu işlem geri alınamaz! " & "Önce kayıt etmek ister misiniz?", vbYesNoCancel + vbQuestion, "UYARI")
    Case Is = vbYesThisWorkbook.Save
    Case Is = vbCancel
    Exit Sub
End Select
Set myRange = Selection
For Each myCell In myRange
    If Not IsEmpty(myCell) Then
        myCell = Trim(myCell)
    End If
Next myCell
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Excel'de fazladan kalmış boşlukları hızlı bir şekilde kaldırmak için üstteki kodu kullanabilirsiniz.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Sütun Genişliklerini Otomatik Ayarlama
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Birden Çok Sütun Ekleme
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Makro ile Biçimleri Temizleme
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Formül Bulunan Hücreleri Koruma ve Kilitleme
Makro ile Boş Satırları Silme
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Sayıyı Çift ya da Çiftin Katı Yapma
Makrolar İşlem Yaparken Ekranın Kilitlenmesi
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Çalışma Kitabındaki Tüm Çalışma Sayfalarını Koruma
ListBox Üzerindeki Verilere Çoklu Seçim Yapma
UserForm Kapatma Kodu
Aç Penceresini Açan Makro
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Belirli Metni Vurgulama
Açıklama İçeren Tüm Hücreleri Vurgulama
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Excel Makroları ile Form Çağırma
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Belirli Bir Metne Sahip Hücreleri Vurgulama
Adlandırılmış Aralıkları Vurgulama
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Birden Çok Satır Ekleme
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Excel Şerit Menü Çubuğunu Gizleme
Tarih ve Saatten Tarihi Kaldırma
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Dar Kenar Boşluğu Yazdırma
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Seçili Alanda Yinelenenleri Vurgulama
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir Excel sayfası üzerinde yer alan verilerinize ekleme yapmanın farklı farklı yolları vardır. Shift tuşu ile ekleme yapmak ise çok fazla bilinmez.
Shift tuşu ile ekleme, silme yapmak için şu adımları uygulayın:
  1. Veri ekleyeceğiniz aralığı seçin. (Ekleme yapılacak son kısma kadar)  1. Fareyi, seçili alanın bittiği hücrenin sağ alt köşesine getirin. Koyu + şeklinde olan işaretçi farklı bir hal alacaktır.  1. Fare işaretçisi üst resimdeki gibiyken, farenin sol tuşunu basılı tutmak suretiyle, sağa, sola, aşağı doğru gittiğinizde ekleme yapacaktır.
  2. Yukarı doğru gittiğinde ise, gittiğiniz kadar hücrenin silindiği görülecektir.
Yükleniyor...