Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma

Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma isimli kod, Excel hücrelerinde sayıların önünde bilinçli ya da bilinçsiz eklenmiş tek tırnakları kaldırır.

XD Destek İste
Sub removeApostrophes()
    Selection.Value = Selection.Value
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Excel ile çalışırken, bazen sayıların önlerinde tek tırnak işaretlerine rastlayabilirsiniz. Böyle bir durumun oluşmasının farklı nedenleri olabilir. Buradaki sıkıntı, bu tür sayıların matematiksel işlem yapmaya olanak vermemesidir.

Üstteki kodu kullanarak, tek tırnak işaretinin kolayca kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Kodu çalıştrmadan önce, tek tırnak işaretli sayıların olduğu hücreleri seçmeniz yeterli olacaktır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Toplu Satır Silme
Sütunları Otomatik Sığdırma
Boş Hücreleri Vurgulama
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Excel Makroları ile Form Çağırma
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Excel Makroları ile Klasör Silme
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Grafik Türünü Değiştirme
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Excel Hücrelerini Çözme
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Metin Sarmayı Kaldırma
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Bağlantılı Resim Ekleme
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Zaman Aralığı Ekleme
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Seçili Alanda Yinelenenleri Vurgulama
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Tüm Satırları ve Sütunları Gösterme
Formül Bulunan Hücreleri Koruma ve Kilitleme
Birden Çok Sütun Ekleme
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Seçimi Yazdırma
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
Excel Tam Ekran Yapma
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Çalışma Kitabındaki Tüm Çalışma Sayfalarını Koruma
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Yazı Efekti Verme Kodu
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Aktif Hücreye Açıklama Ekleme
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Pivot Tablo Alt Toplamlarını Gizleme
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Excel dosyalarınızı kapatırken otomatik olarak kaydedilmesini isterseniz, aşağıdaki kodu BuçalışmaKitabına eklemeniz yeterli olacaktır:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
 ThisWorkbook.Close True
End Sub
Yükleniyor...