Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma

Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma kodunu kullanarak, aktif olan sayfa üzerinde yazılı olan kelime ya da sayıların kaç tane olduğunu bulabilirsiniz.

XD Destek İste
Sub Word_Count_Worksheet()
Dim WordCnt As Long
Dim rng As Range
Dim S As String
Dim N As Long
For Each rng In ActiveSheet.UsedRange.Cells
    S = Application.WorksheetFunction.Trim(rng.Text)
    N = 0
    If S <> vbNullString Then
        N = Len(S) - Len(Replace(S, " ", "")) + 1
    End If
    WordCnt = WordCnt + N
Next rng
MsgBox "Aktif sayfanın kullanılan alanından toplam " & Format(WordCnt, "#,##0") & " içerik bulunmaktadır."
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve BuÇalışmaKitabı kısmına çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Excel sayfanızda yazılı olan içeriklerin kaç tane olduğuna dair bir ihtiyacınız varsa, üstteki kod işinize yarayacaktır. Kod, işlevi gereğince yazılı olan alanları kendisi tespit etmektedir. Yani kodu kullanmak için bir alan seçmenize gerek olmaz.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Birden Çok Sütun Ekleme
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Roma Rakamlarını Normal Sayılara Dönüştürme
Txt Dosyası Oluşturma
Çalışma Kitabının Yedeğini Oluşturma
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
İçindekiler Tablosu Oluşturma
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Excel Satır Silme Kodu
Sayılara Yeni Bir Sayı Ekleme
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Pivot Tablo Alt Toplamlarını Gizleme
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Metin Sarmayı Kaldırma
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Excel Makroları ile Klasör Silme
Kapanış Mesajı Ekleme
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Özel Sayfaları Yazdırma
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
Zaman Aralığı Ekleme
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Bir sayfadaki Veriyi Diğer Sayfaya Aktarma
Hücredeki Değere Göre İşlem Yapma
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Çalışma Kitabındaki Tüm Çalışma Sayfalarını Koruma
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
56 Renk Kodunu Sıralama
Metinden Konuşma Oluşturma
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Aktif Çalışma Sayfasını Koruma
Kare Kökünü Hesaplama
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

YARARLI KISAYOLLAR
Tablonun Sütununu Seçme Ctrl Space
Bir Ekran Yukarı Git PgUp
Hücreyi Araya Çoğaltarak Yerleştirme Ctrl Shift Sürükle
Tüm Tabloyu Seçme / Alternatif Ctrl Shift Space
Sonraki Sayfaya Gitmek Ctrl Page Down
Excel çalışma sayfalarında, A sütununun hemen üzerinde bulunan Ad Kutusuna bir kez tıklayıp, örneğin: A2:C50 yazarak hızlı bir şekilde alan seçebilirsiniz.
Yükleniyor...