Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır

Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır isimli kodu kullanarak, bir satırı keserek ya da kopyalarayarak başka bir satıra yapıştırabilirsiniz.

XD Destek İste
Sub Paste_OneRow()

'kopyala ve yapıştır
Range("1:1").Copy Range("2:2")
'kes ve yapıştır
Range("1:1").Cut Range("2:2")

Application.CutCopyMode = False

End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.
#Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Son Sütun Numarasını Bulma
Excel Satır Silme Kodu
Formu Kapatma Makro Kodu
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Excel Makroları ile Dosya Silme
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Son Satır Numarasını Bulma
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Hesap Makinesini Açma
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Bir Değeri Renklendirme
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Dolar Okutma Makrosu
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Excel Makroları ile Form Çağırma
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Program Başlangıcı Kodları
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Makro ile Biçimleri Temizleme
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Top 10 Değeri Renklendirme
Makro ile Boş Satırları Silme
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Listbox ve Combobox Satır Kaydırma
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Dizileri Döngüye Eklemek
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
UserForm Kapatma Kodu
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Özet Tablo kullananların yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi, bir güncelleme yapıldığında Özet Tablonun biçim ayarlarının bozulmasıdır.

Bu sorunu yaşamamak için:

Şerit Menü -> PivotTable Analizi -> Seçenekler alanına tıklıyoruz ve aşağıdaki ayarı yapıyoruz.

image-20200420022321-1.png
Yükleniyor...