Program Başlangıcı Kodları

Program Başlangıcı Kodları isimli kod ile Excel'de otomatik olarak başlatma işlemlerini yerine getirebilirsiniz.

XD Destek İste
Global Baslik As String

Sub Auto_Open()
    Application.Visible = False
    Application.StatusBar = ThisWorkbook.Name & " ExcelDepo (c) 2020"
    Başlık = "Kod Bankası"
    Dosya_Adı = ThisWorkbook.Name
    Windows(Dosya_Adı).Activate
    Gizlenecek
End Sub

Sub Cikis()
    Gorunecek
    Application.StatusBar = ""
    Application.Quit
    Application.Visible = True
    ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
End Sub

Sub Gizlenecek()
    With ActiveWindow
        .DisplayWorkbookTabs = Not .DisplayWorkbookTabs
    End With
    Application.CommandBars.ActiveMenuBar.Enabled = False
    Application.DisplayFullScreen = True
    Application.CommandBars("Full Screen").Enabled = False
End Sub

Sub Gorunecek()
    With ActiveWindow
        .DisplayWorkbookTabs = True
    End With
    Application.CommandBars.ActiveMenuBar.Enabled = True
    Application.DisplayFullScreen = False
    Application.CommandBars("Full Screen").Enabled = True
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Buradaki kodları kullanarak Excel dosyalarınızı başlatırken otomatik işlemler yaptırabilirsiniz.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Satır Yüksekliğini Ayarla
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Excel Üzerinden Klasör Alma Kodu
Sütunları Otomatik Sığdırma
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
Dizileri Döngüye Eklemek
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Yorumları Yazdırma
Özel Sayfaları Yazdırma
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Kapanış Mesajı Ekleme
Çalışma Sayfalarını Alfabetik Olarak Sıralama
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Makro ile Boş Satırları Silme
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Birden Çok Satır Ekleme
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Zaman Aralığı Ekleme
Aktif Hücrenin İçeriği Hakkında Bilgi Verme
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Bağlantılı Resim Ekleme
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Kopyala ve Özel Yapıştır
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Metinden Konuşma Oluşturma
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
Hedef Aramayı Kullanma
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Metin Sarmayı Kaldırma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Excel verilerinizin çıktısını alırken, ilk satırda kullandığınız başlığın, tüm sayfalarda otomatik yazdırılması için;
  1. Excel Şerit Menü Sayfa Düzeni sekmesi,
  2. Sayfa Yapısı grubunun sağ alt kısmındaki, küçük aşağı ok simgesine tıklama,
  3. Açılan Sayfa Yapısı penceresinin çalışma Sayfası sekmesine tıklama,
  4. üste yinelenecek satırlara tıkladıktan sonra, fareniz ile 1. satıra tıklayıp Tamam demeniz yeterli olacaktır.

Her Sayfada Başlığı Yazdırma
Yükleniyor...