Operatörler

Excel'de Operatörler matematiksel, karşılaştırma, referans ve metinsel olarak kullanılır.

Matematiksel Operatörler

Matematiksel işlemlerde kullanılan aritmetik operatörler şu şekildedir:

OPERATÖR AÇIKLAMA
+ Toplama
- Çıkarma
/ Bölme
* Çarpma
% Yüzde
^ Üs Alma
Matematiksel operatörlerde öncelik sırasını değiştirmek için parantezlere ihtiyaç duyulur.

Önce parantez içindeki işlemler yapılır, sonra diğer işlemlere geçilir.

Matematiksel işlemlerde öncelik sırası şu şekildedir:

  1. Yüzde
  2. Üs Alma
  3. Çarpma ve Bölme
  4. Toplama ve Çıkarma

Karşılaştırma Operatörleri

İki değeri karşılaştırmak için kullanılan Excel operatörleri şu şekildedir:

OPERATÖR AÇIKLAMA
= Eşit
> Büyük
< Küçük
>= Büyük veya Eşit
<= Küçük veya Eşit
<> Eşit Değil
Karşılaştırma operatörleri sonucunda ortaya iki sonuç çıkar. Yapılan karşılaştırmanın sonucu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ değeri verir.

Örnek:

=105>128 // Sonuç YANLIŞ
=15<>14 // Sonuç DOĞRU

Referans Operatörleri

Excel'de 4 tür referans operatörü bulunmaktadır.

Alan Referans Operatörü

Kısa Yazım Geniş Yazım Açıklama
A:A A1:A1048576 A sütununun tümü
A:C A1:C1048576 A, B, C sütunlarının tümü
A:XFD A1:XFD1048576 Bir sayfanın tümü
1:1 A1:XFD2 2. satırın tümü
1:1048576 A1:XFD1048576 Bir sayfanın tümü

Ortak Alan Referans Operatörleri

Bir hücre veya veri aralığı, her iki alan referansında da varsa, ortak alan hücreleri göstermek için bu operatör kullanılır.

Örnek:
A1:E5 C1:F10

Yukarıda iki ayrı referans alanı vardır. Bunlar A1:E5 arası ve C1:F10 arasıdır.

Ortak Alan Referans Operatörü

Üst resimde görülen pembe alan ortak alan adresleridir ve C1:E5 aralığına eşittir.

Birleşik Alan Referans Operatörü

İki ayrı referans alanını birlikte tanımlamayı sağlar.

A1;A20 A1 ve A20 hücreleri demektir.

A5;A10:C20 A5 hücresi ve A10:C10 veri aralığıdır.

Metin Operatörleri

Metin operatörü olarak & işareti kullanılır. Metin operatörü iki metni birleştirme yaparak aynı hücreye yazar. Metin elle yazılan bir değer ise, yazılacak olan değerin çift tırnak içinde yazılması gerekir. Hücre kullanılacaksa, referans olarak hücre adresini göstermek yeterli olacaktır.
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir sayfanızda bulunan ya da aktarıldığında boş gelen hücrelere hep aynı değer girmeniz gereken hususlar olabilir.

Bu durumda;
  1. Sayfanızda arasında boşlukların bulunduğu veri aralığını seçin,
  2. Şerit Menü'den Giriş -> Bul ve Seç -> Git butonunu tıklayın.
  3. Ekrana gelen pencereden özel seçeneğini tıklayın.
  4. Yine ekrana gelen pencereden Boşluklar'ı seçin ve Tamam'a tıklayın.
  5. Tüm boşluklar seçili olarak gelecektir. Tüm boş hücreler seçiliyken, aktif boş hücreye ne istiyorsanız yazın ve Ctrl ve Enter tuşlarına birlikte basın.
Bu işlemin neticesinde, seçili alandaki tüm boşluklar artık yazdığınız değere ile doldurulmuş olacaktır.

Son olarak;
Sosyal Medya'da paylaşıp daha fazla kişinin bu ipucunu öğrenmesine vesile olup, sitemize de erişim için destek olun :)
Yükleniyor...