Negatif Sayıları Poztif Sayıya Çevirme

Negatif Sayıları Poztif Sayıya Çevirme isimli kod ile, Excel sayfanızda seçtiğiniz alanda yer alan negatif sayıları pozitif sayıya dönüştürebilirsiniz.

XD Destek İste
Sub removeNegativeSign()
Dim rng As Range
    Selection.Value = Selection.Value
    For Each rng In Selection
        If WorksheetFunction.IsNumber(rng) Then
            rng.Value = Abs(rng)
        End If
    Next rng
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bir sayfa üzerinde yer alan bir alandaki negatif sayıların tamamını hızlı bir şekilde pozitif sayı yapmak için, bu kodumuzu kullanmak yeterli olacaktır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Kopyala ve Özel Yapıştır
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Cümle Durumuna Dönüştürme
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Sayıları Yeni Bir Sayıyla Çarpma
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Satır Yüksekliğini Ayarla
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Excel ile Demo Yapma Makrosu
X Sayı Atlayarak Satır Gizleme
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
UserForm Kapatma Kodu
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Transparan UserForm Oluşturmak
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Dizileri Döngüye Eklemek
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Sütun Genişliğini Ayarla
Makro Çalışırken İmlecin Hareket Etmemesini Sağlama
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Ondalık Sayıları Tam Sayıya Çevirme
Son Satır Numarasını Bulma
Excel Şerit Menü Çubuğunu Gizleme
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Metni Kaydır

Bir Excel hücresinde, üst resimdeki gibi yazdığınız metin, hücre genişliğini aşıyorsa ve siz bu genişliği arttırmadan, yüksekliğin otomatik olarak ayarlanmasını istiyorsanız;
Hücre seçiliyken, Excel Şerit Menü -> Giriş -> Metni Kaydır simgesine tıklamanız yeterli olacaktır.

Metni Kaydır

Metni Kaydır
Yükleniyor...