MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu

MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu isimli makro ile, bir işlem yapmadan önce bir uyarı çıkarılıp kullanıcının son bir karar vermesini sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Sub sonkezsor()
soru = MsgBox("Emin misiniz?", Buttons:=vbQuestion + vbYesNo)
If soru = vbYes Then
    Debug.Print "Tebrikler Şampiyon!"
Else
    Debug.Print "Vageçtin Şampiyon!"
End If
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Debug.Print ile başlayan satırları kendinize göre şekillendirmeniz gerekecektir. If satırının altındaki işlem, "Evet" cevabı gelmesi ile yapılacak kodları, Else satırının altındaki işlem ise "Hayır" cevabı ile yapılacak kodları kapsar.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Tüm Satırları ve Sütunları Gösterme
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
UserForm Üzerine CommandButton Ekleme
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Bir Değeri Renklendirme
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Özel Sayfaları Yazdırma
Kopyala ve Özel Yapıştır
Sütunda Yazılı Olanlardan Sayfa Adı Yapma
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Excel Makroları ile Dosya Silme
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Aktif Hücrenin İçeriği Hakkında Bilgi Verme
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Kare Kökünü Hesaplama
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Alarm Kurma
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
56 Renk Kodunu Sıralama
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Tüm Çalışma Sayfalarını Gösterme
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
İki Sütundaki Değerleri Karşılaştırıp Ayrıştırma
Sayfa Üzerindeki Formüllerin Sayısını Bulma
Makro ile Biçimleri Temizleme
Kaydedilmemiş Açık Çalışma Kitaplarını Sayma
X Sayı Atlayarak Satır Gizleme
Aç Penceresini Açan Makro
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Excel'i kullanırken bir hücreye tıkladıktan sonra, fare ile aşağı/yukarı ilerledikten sonra aktif hücrenin olduğu alana hızlıca geri dönmek için, Ctrl + Backspace kısayolunu kullanabilirsiniz.
Yükleniyor...