Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma

Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma isimli kodumuz, bir hücre içinde karışık bir şekilde yazılmış olan TC Kimlik Numaralarını ayırmaya yarar.

Sub TcNo_Ayir()
Dim XDveri As String
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Global = True
    .Pattern = "(\d{11})"
        For sat = 2 To Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
        sut = 7
            For Each XD In .Execute(Cells(sat, "F"))
            XDveri = XD: sut = sut + 1
            Cells(sat, sut) = XDveri
        Next XD, sat
End With
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve BuÇalışmaKitabı kısmına çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Örneğin bir hücrede Ali Veli 11111154267 Tc Kimlik Numaralı çalışan... tarzında bir cümle geçiyorsa, üstteki kod bu cümle içerisinden TC Kimlik Numarasını ayrıştıracaktır. Hücre satır ve sütun bilgilerini çalışmalarınıza göre uyarlamanız gerekecektir.

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Hesap Makinesini Açma
Dizinde Klasör Araması Yapma
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Tekrar Eden Verileri Farklı Sütunda Yazma
Cümle Durumuna Dönüştürme
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Excel Makroları ile Klasör Arama
Tüm Çalışma Sayfalarını Gösterme
Belirli Metni Vurgulama
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Şarta Göre Satır Açma ve Renklendirme
Aktif Çalışma Sayfasını Koruma
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Pivot Tablo Alt Toplamlarını Gizleme
Excel Makroları ile Klasör Silme
Satırları Otomatik Sığdır
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Seçimdeki Alternatif Satırları Vurgulama
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Excel Makroları ile Form Çağırma
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Kopyala ve Özel Yapıştır
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Toplu Satır Silme
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Sayfa Üzerindeki Formüllerin Sayısını Bulma
İçinde Bulunduğumuz AY Sayfasının Aktif Edilmesi
Boş Hücreleri Sıfırlarla Değiştirme
Aktif Sayfayı Kopyala Yeni Bir Kitaba Yapıştır
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Makrolar ile Dosyaları Kopyalama
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
A Sütunundaki Verileri C Sütununda Sıralama
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Dosyanın Olduğu Dizin İsmini Bulma
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Makrolar ile Klasör Silme

Daha önce yorum yapılmamış!

Düşeyara formülünü kullanırken, aranan değer veri aralığında yoksa, #YOK hatası alırsınız. Bu hata sayısal değerlerde toplama, sayma, ortalama gibi sonuçların çalışmamasına neden olabilir.

Bu hata yerine bir değer ya da sayısal değerlerde 0 yazdırmak için EĞERHATA formülünü kullanabilirsiniz.
Yükleniyor...