Metni Tersten Yazdırma

Bu kod ile Metni Tersten Yazdırma işlemini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, işlerinizde zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Public Function rvrse(ByVal cell As Range) As String
    rvrse = VBA.StrReverse(cell.Value)
End Function

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Üstteki kod bir Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon kodudur.

B1 hücresine, =rvrse("A1") şeklinde yazdığınızda, A1 hücresindeki metni tersten çevirerek yazar.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Tek Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Birleştirilmiş Tüm Hücreleri Ayırma
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Çift Satırlı Msgbox Örneği
Makro Etkinleştirilmeden Sayfalar Görüntülenmesin
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
Excel Hücrelerini Çözme
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Aralıklı Olarak Satır Silme
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Makro ile Biçimleri Temizleme
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Sayılara Yeni Bir Sayı Ekleme
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
Yorumları Yazdırma
Bağlantılı Resim Ekleme
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Makro Etkinletirilmezse Sayfalar Gizlenir
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Excel Makroları ile Dosya Silme
Program Başlangıcı Kodları
Çalışma Sayfalarını Alfabetik Olarak Sıralama
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
Aktif Hücrenin İçeriği Hakkında Bilgi Verme
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
UserForm Üzerine CommandButton Ekleme
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Excel Satır Silme Kodu
Tekrar Eden Verileri Farklı Sütunda Yazma
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
TextBox Nesnesine Harf Girilmesini Engelleme
Hesap Makinesini Açma
Belirli Metni Vurgulama
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir hücrenin tüm biçimlerini en hızlı bir şekilde başka bir hücreye uygulamanın en kısa yolu, Excel'in Biçim Boyama iconunu kullanmaktır.
Başka hücreye biçimlendimek istediğiniz ana hücreniz seçiliyken;
Excel Şerit Menü  -> Giriş -> Biçim Boyacısı simgesine tıklamanız ve sonra da biçimlendirmek istediğiniz yeni hücreye tıklamanız yeterli olacaktır.

Biçim boyacısı
Yükleniyor...