Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma

Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma isimli kod ile UserForm nesnesinin Elips şeklinde açılmasını sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" ( _
  ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, _
  ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" ( _
  ByVal hWnd As Long, ByVal hRgn As Long, _
  ByVal bRedraw As Boolean) As Long
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" ( _
  ByVal lpClassName As String, _
  ByVal lpWindowName As String) As Long

Private Sub CommandButton1_Click()
   Unload Me
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
   Dim FormhWnd, EliptikHandle As Long
   FormhWnd = FindWindowA(vbNullString, Me.Caption)
   EliptikHandle = CreateEllipticRgn( _
      0, 70, UserForm1.Width * 1, UserForm1.Height * 1.2)
   Call SetWindowRgn(FormhWnd, EliptikHandle, True)
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodu kullanmak için bir UserForm ve üzerine eklenmiş bir CommandButton nesnesi gerekmektedir. 64 bit sürümlerde API çalışmayabilir.

#Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Excel Satır Silme Kodu
Top 10 Değeri Renklendirme
Satır Yüksekliğini Ayarla
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Program Başlangıcı Kodları
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Excel Hücresini Seçme Makrosu
UserForm Kapatma Kodu
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Aç Penceresini Açan Makro
Kopyala ve Özel Yapıştır
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Transparan UserForm Oluşturmak
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Excel Makroları ile Dosya Silme
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Sütun Genişliklerini Otomatik Ayarlama
Formu Kapatma Makro Kodu
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Son Satır Numarasını Bulma
Dizileri Döngüye Eklemek
Makro ile Hızlı Doldurma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Excel hücrelerinizde, ok tuşlarının dışında;

  • Enter tuşu ile alt hücreye,
  • Shift + Enter tuşları ile üst hücreye
  • Tab ile sağ hücreye,
  • Shift + Tab tuşları ile sol hücreye
gidebilirsiniz.
Yükleniyor...