Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma

26 Aralık 2020 231

Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma isimli kod ile UserForm nesnesinin Elips şeklinde açılmasını sağlayabilirsiniz.

Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" ( _
  ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, _
  ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" ( _
  ByVal hWnd As Long, ByVal hRgn As Long, _
  ByVal bRedraw As Boolean) As Long
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" ( _
  ByVal lpClassName As String, _
  ByVal lpWindowName As String) As Long

Private Sub CommandButton1_Click()
   Unload Me
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
   Dim FormhWnd, EliptikHandle As Long
   FormhWnd = FindWindowA(vbNullString, Me.Caption)
   EliptikHandle = CreateEllipticRgn( _
      0, 70, UserForm1.Width * 1, UserForm1.Height * 1.2)
   Call SetWindowRgn(FormhWnd, EliptikHandle, True)
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodu kullanmak için bir UserForm ve üzerine eklenmiş bir CommandButton nesnesi gerekmektedir. 64 bit sürümlerde API çalışmayabilir.

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Aktif Sütuna Göre Diğer Sütunda İşlem
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Bağlantılı Resim Ekleme
Sayfada Alan Seçme ve Listeleme
Sütunda Yazılı Olanlardan Sayfa Adı Yapma
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Excel Satır Seçme Kodu
UserForm Nesnesine Otomatik Buton Ekleme
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Metin Sarmayı Kaldırma
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Makro ile Git Penceresini Açma
Derece Simgesi Ekleme
Sürücü Adı Kontrolü Yapma
Bir Değeri Renklendirme
UserForm Üzerine CommandButton Ekleme
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
Makro Çalışırken İmlecin Hareket Etmemesini Sağlama
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Kilitlenmemiş Hücreleri Seçme İşlemi
Seçimdeki Alternatif Satırları Vurgulama
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Bir sayfadaki Veriyi Diğer Sayfaya Aktarma
Hücre Biçimlendir Yazı Tipi Penceresini Açma
Top 10 Değeri Renklendirme
Sütun Genişliğini Ayarla
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Makrolar ile Txt Dosyası Oluşturma
Tarih ve Saatten Tarihi Kaldırma
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Yazı Efekti Verme Kodu
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Satır Yüksekliğini Ayarla
Satırları Otomatik Sığdır
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Makrolar ile Sonraki Sayfaya Geçmek
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
PDF Dosyalarını Birleştirme
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Hücredeki Değere Göre Yeni Sayfa Ekleme
Yorumları Yazdırma
Seri Numaralarını Ekleme
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Sütun Genişliklerini Otomatik Ayarlama
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Formüllü Hücreleri Renklendir

Daha önce yorum yapılmamış!

#DEĞER! (#VALUE!) Hatası

Bir formülde hücrelere başvuru yapan matematik işlemlerde büyük ihtimal ile metin kullanmışsanız bu tür bir hata alabiliyorsunuz.

Bu hata ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Backlink Reklam Bu alanda 50 karakterlik açıklama ile web sitenize ait Backlink Reklam yayınlayabilirsiniz.

Yükleniyor...