Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma

Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma isimli kod ile UserForm nesnesinin Elips şeklinde açılmasını sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" ( _
  ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, _
  ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" ( _
  ByVal hWnd As Long, ByVal hRgn As Long, _
  ByVal bRedraw As Boolean) As Long
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" ( _
  ByVal lpClassName As String, _
  ByVal lpWindowName As String) As Long

Private Sub CommandButton1_Click()
   Unload Me
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
   Dim FormhWnd, EliptikHandle As Long
   FormhWnd = FindWindowA(vbNullString, Me.Caption)
   EliptikHandle = CreateEllipticRgn( _
      0, 70, UserForm1.Width * 1, UserForm1.Height * 1.2)
   Call SetWindowRgn(FormhWnd, EliptikHandle, True)
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek olan UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodu kullanmak için bir UserForm ve üzerine eklenmiş bir CommandButton nesnesi gerekmektedir. 64 bit sürümlerde API çalışmayabilir.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Excel Makroları ile Form Çağırma
Yazı Efekti Verme Kodu
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Seçimdeki Alternatif Satırları Vurgulama
Google Üzerinde Arama Yapma
Satır Yüksekliğini Ayarla
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Tüm Çalışma Sayfalarını Gösterme
Transparan UserForm Oluşturmak
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Seri Numaralarını Ekleme
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Çalışma Kitabının Adını Tarih Olarak Kaydetme
Aç Penceresini Açan Makro
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Dolar Okutma Makrosu
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Excel ile Demo Yapma Makrosu
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Makro ile Boş Satırları Silme
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Seçili Alanda Yinelenenleri Vurgulama
Formül Bulunan Hücreleri Koruma ve Kilitleme
Aktif Hücreye Günün Tarihini Yazma
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Tarih ve Saatten Tarihi Kaldırma
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Çift Satırlı Msgbox Örneği
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Sayıları Yeni Bir Sayıyla Çarpma
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
Belli Sütunlarda Alfabetik Sıralama
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
ListBox Üzerindeki Verilere Çoklu Seçim Yapma
Excel Satır Silme Kodu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir Excel sayfası üzerinde yer alan verilerinize ekleme yapmanın farklı farklı yolları vardır. Shift tuşu ile ekleme yapmak ise çok fazla bilinmez.
Shift tuşu ile ekleme, silme yapmak için şu adımları uygulayın:
  1. Veri ekleyeceğiniz aralığı seçin. (Ekleme yapılacak son kısma kadar)  1. Fareyi, seçili alanın bittiği hücrenin sağ alt köşesine getirin. Koyu + şeklinde olan işaretçi farklı bir hal alacaktır.  1. Fare işaretçisi üst resimdeki gibiyken, farenin sol tuşunu basılı tutmak suretiyle, sağa, sola, aşağı doğru gittiğinizde ekleme yapacaktır.
  2. Yukarı doğru gittiğinde ise, gittiğiniz kadar hücrenin silindiği görülecektir.
Yükleniyor...