Makro ile Yinelenen Değerleri Vurgulama

Bu makalemiz, Excel'de Makro ile Yinelenen Değerleri Vurgulama işleminin nasıl yapılacağını öğretmek için hazırlanmıştır.

Büyük verilerle çalışırken, yinelenen değerler sıkıntı yaratabilir. Excel‘in ön yüzünde, Yinelenenleri Kaldır seçeneği kullanılabilir.

Ama bazı durumlarda, Yinelenenleri Kaldır yapmadan önce incelemek gerekebilir. Yani, Yinelenenleri Kaldırırsanız, sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Bu şekilde yaparsanız, kolayca kontrol eder ve gerekirse yine Yinelenenleri Kaldır seçeneği ile tek bir seferde kaldırabilirsiniz.

Aşağıdaki 4 ayrı kod ile yinelenen değerleri kolayca vurgulayabilirsiniz.

SATIRLARDA YİNELENEN DEĞERLERİ VURGULAMA


Aşağıdaki VBA kodu, bir satırdaki tüm hücreleri kontrol eder ve satırdaki aynı hücreleri vurgular..
Yani, bir satırda iki kez “24” değeri kullanılmışsa, yinelenen olarak kabul edilir ve işaretlenir.

Sub SatırlardaYinelenenDeğerler()
Dim Hucre As Range
Dim Satir As Integer
Dim Alan As Range
Dim Sutun As Integer
Dim i As Integer

Satir = Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1).End(xlDown)).Count
Sutun = Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1).End(xlToRight)).Count

For i = 2 To Satir
Set Alan = Range(Cells(i, 2), Cells(i, Sutun))
 For Each Hucre In Alan
 If WorksheetFunction.CountIf(Alan, Hucre.Value) > 1 Then
 Hucre.Interior.ColorIndex = 3
 End If
 Next
Next
End Sub


Sub SutunlardaYinelenenDeğerler()
Dim Hucre As Range
Dim Satir As Integer
Dim Alan As Range
Dim Sutun As Integer
Dim i As Integer

Satir = Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1).End(xlDown)).Count
Sutun = Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1).End(xlToRight)).Count

For i = 2 To Satir
Set Alan = Range(Cells(2, i), Cells(Satir, i))
 For Each Hucre In Alan
 If WorksheetFunction.CountIf(Alan, Hucre.Value) > 1 Then
 Hucre.Interior.ColorIndex = 3
 End If
 Next
Next
End Sub


Sub SeçiliAralıktakiYinelenenDeğerler()
Dim Alan As Range
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Hucre As Range

Set Alan = Selection
For Each Hucre In Alan
 If WorksheetFunction.CountIf(Alan, Hucre.Value) > 1 Then
 Hucre.Interior.ColorIndex = 3
 End If
Next
End Sub


Sub TümVerilerdeYinelenenDeğerler()
Dim Alan As Range
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Hucre As Range
Set Alan = Range("Tablo1")

For Each Hucre In Alan
 If WorksheetFunction.CountIf(Alan, Hucre.Value) > 1 Then
 Hucre.Interior.ColorIndex = 3
 End If
Next
End Sub


Sub YinelenenDeğerleriSayma()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Hucre As Range
Dim Alan As Integer
Alan = Range("Tablo1").Count
j = 0
For Each Hucre In Range("Table1")
 If WorksheetFunction.CountIf(Range("Tablo1"), Hucre.Value) > 1 Then
 j = j + 1
 End If
Next
MsgBox j
End Sub


Etiketler

Excel Eğitimleri
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Makale Arşivi
Klavyenizdeki F2 tuşuna basarsanız, hücrenin ya da formül çubuğunun için giriş yaparsınız.
Shift + F2 tuşlarına basarsanız, aktif hücreye açıklama eklersiniz.
Ctrl + F2 tuşlarına basarsanız, Yazdırma ekranını açarsınız.
Yükleniyor...