Makro ile Boş Satırları Silme

Makro ile Boş Satırları Silme isimli kodu kullanarak, sayfanızdaki boş satırları tek tıklama ile hızlı bir şekilde silebilirsiniz.

XD Destek İste
Sub DeleteBlankRows()
Dim x As Long

With ActiveSheet
    For x = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row To 1 Step -1
        If WorksheetFunction.CountA(.Rows(x)) = 0 Then
            ActiveSheet.Rows(x).Delete
        End If
    Next
End With

End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Birden Çok Satır Ekleme
Excel Makroları ile Klasör Arama
Toplu Satır Silme
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Hücrenin Rengini Değiştirme
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Kaydedilmemiş Açık Çalışma Kitaplarını Sayma
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Satır Seçme Kodu
Küp Kökünü Hesaplama
Satırları Otomatik Sığdır
Dar Kenar Boşluğu Yazdırma
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
Açıklama İçeren Tüm Hücreleri Vurgulama
Metinden Konuşma Oluşturma
Metni Tersten Yazdırma
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Metin Sarmayı Kaldırma
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Çalışma Kitabının Yedeğini Oluşturma
Çalışma Kitabının Adını Tarih Olarak Kaydetme
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Hedef Aramayı Kullanma
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Aktif Hücrenin İçeriği Hakkında Bilgi Verme
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Tüm Çalışma Sayfalarını Gösterme
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Satır Yüksekliklerini Otomatik Ayarlama
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Zaman Aralığı Ekleme
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Google Üzerinde Arama Yapma
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

YARARLI KISAYOLLAR
Yazdırma Ctrl P
Dosya Açma Ctrl O
Hücreyi Kopyalama/Çoğaltma Ctrl Sürükle
Bitişik Olmayan Hücreler Seçme Ctrl Tıklama
Soldaki Veriyi Kopyalama Ctrl R
Excel'de uzun veri doğrulama listeleri, klasik formüller kullanarak aranılabilir olması nasıl sağlanır?

Yükleniyor...