Makro Etkinletirilmezse Sayfalar Gizlenir

Makro Etkinletirilmezse Sayfalar Gizlenir kodu, makroların etkinleştirilmemesi durumunda sayfaların gizli kalmasını öğretmektedir.

XD Destek İste
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    HideSheets
End Sub

Private Sub Workbook_Open()
    UnhideSheets
End Sub

Private Sub HideSheets()
    Dim sht As Object
   
    Application.ScreenUpdating = False

    ThisWorkbook.Sheets("Macros Disabled").Visible = xlSheetVisible

    For Each sht In ThisWorkbook.Sheets

        If sht.Name <> "Macros Disabled" Then sht.Visible = xlSheetVeryHidden

    Next sht

    Application.ScreenUpdating = True

    ThisWorkbook.Save

End Sub

Private Sub UnhideSheets()
    Dim sht As Object

    Application.ScreenUpdating = False

    For Each sht In ThisWorkbook.Sheets

        sht.Visible = xlSheetVisible

    Next sht

    ThisWorkbook.Sheets("Macros Disabled").Visible = xlSheetVeryHidden

    Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve hangi sayfada deneme yapacaksanız, o sayfanın adının üstüne çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bu kodları kullanarak olası makro etkinleştirmeme durumlarında görüntülenmesini istemediğiniz sayfaların gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Kodlardaki sayfa isimlerini kendi sayfalarınıza göre uyarlamanız gereklidir.

Etiketler

Hazır Dosyayı İndir

  DOSYAYI İNDİR
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Makro ile Biçimleri Temizleme
Seri Numaralarını Ekleme
Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Aktif Çalışma Sayfasını Koruma
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Seçimi Yazdırma
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Sayıları Yeni Bir Sayıyla Çarpma
UserForm Kapatma Kodu
Excel Hücrelerini Çözme
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Transparan UserForm Oluşturmak
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Excel Makroları ile Dosya Silme
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Birden Çok Satır Ekleme
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Kopyala ve Özel Yapıştır
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Tekrar Eden Verileri Farklı Sütunda Yazma
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Grafik Türünü Değiştirme
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Makrolar ile Sonraki Sayfaya Geçmek
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Roma Rakamlarını Normal Sayılara Dönüştürme
Hücredeki Değere Göre İşlem Yapma
Dar Kenar Boşluğu Yazdırma
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Excel Satır Silme Kodu
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Sütunda Yazılı Olanlardan Sayfa Adı Yapma
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Klavyenizdeki F2 tuşuna basarsanız, hücrenin ya da formül çubuğunun için giriş yaparsınız.
Shift + F2 tuşlarına basarsanız, aktif hücreye açıklama eklersiniz.
Ctrl + F2 tuşlarına basarsanız, Yazdırma ekranını açarsınız.
Yükleniyor...