Bazı durumlarda bir metni belirlediğiniz bir ayraç ile bölmek isteyebilirsiniz. Bu durumda VBA üzerinden bir fonksiyon tanımlamak isterseniz;
Kod:
Function SplitText(Metin As String, bolucu As String)
    SplitText = Split(Metin, bolucu)
End Function
Function ile başlayan bir prosedür eğer özelikler Private olarak belirtilmedi ise Public güvenlik anahtarına sahip olacağından Excel üzerinde formül olarak doğrudan kullanılabilir.
Bu durumda yukarıdaki fonksiyonu Excel'den şöyle çağırabilirsiniz: =SplitText(A1;";")
Kod:
Function SplitText(Metin As String, bolucu As String)
Bu fonksiyon iki parametre ile çalışıyor. İlki Metni alıyor, ikincisi neye göre böleceğini soruyor.
Kod:
SplitText = Split(Metin, bolucu)
VBA Split fonksiyonu ile metni bölücü parametresine göre metni dizi elemanlarına ayırıyor.

1652621845560