• 0-9 arasındaki rakamların girilmesini sağlar.
  • + pozitif sayı girişini sağlar. (+ kullanımı isteğe bağlıdır.)
  • - negatif sayı girişini sağlar. ( ) içinde yazılan sayısal değerlerde negatif kabul edilir.
  • 1E+6 106 sayısını temsil eder ve 1.000.000 olarak işleme alınır.
  • Para birimi cinsinden sayı (Değer girilir ve Biçim olarak para birimi seçilir).
  • % cinsinden sayı girişini sağlar. Girilen değeri % olarak kabul eder. Örneğin 5% değerini 0.05 (yüzde 5) olarak kabul eder.
Veri girilen herhangi bir hücre içinde değişiklik yapılmak isteniyorsa hücre aktif hale getirilir. Bu hücre üzerinde ya fare ile çift tıklanır ya da F2 tuşuna basılır.
  • Beğen
Tepkiler: assenucler ve bd